Redacció

Redacció d'E-Notícies
e-mail icon
linkedin icon
x icon

Perfil de la redacció d'E-Notícies. És utilitzat per signar les notícies redactades per diversos col·laboradors i complementades amb informacions que han arribat a la redacció a partir de notes de premsa d'institucions, agències de comunicació i particulars. Per tal d'aclarir qui hi ha darrere de totes les informacions publicades a E-Notícies és possible que algunes de les nostres notícies estiguin signades amb aquest perfil.

Muntatge amb fotos de personatges
Muntatge amb foto de policia