Muntatge amb mans subjectant un moneder amb bitllets i cercle vermell amb dos jubilats

SOCIETAT

Les novetats principals sobre la paga extra d'estiu dels jubilats

Els jubilats rebran una paga extra al juny superior a la que van cobrar l'any passat per aquestes dates

La paga extra d'estiu dels jubilats ve aquest any amb algunes novetats. Al començament del 2024 es va fixar una millora en les pensions del 3,8%, ajustant-se a l'increment mitjà de la inflació. D'aquesta manera es garanteix que no hi hagi una pèrdua de poder adquisitiu, i es pot mantenir un retir relativament plàcid.

Però aquest increment, també es deixarà notar a l'ingrés extraordinari que percebran aquest mes de juny. L'extra es veurà incrementada en la mateixa quantitat que a la resta de mensualitats. Per tant, a més d'una paga doble a les portes de l'estiu, cobraran més diners que a l'extra de l'any passat.

L'ingrés de la pensió al juny, com és habitual, es farà entre els dies 25 i 27. En tot cas, tot dependrà de l'entitat bancària amb què s'operi.

Una paga extra només per a alguns

La paga extra suposa una important injecció de fons per a molts jubilats. Gaudiran així d'un matalàs econòmic que els permetrà afrontar l'estiu amb menys dificultats.

Tot i això, cal dir que no tots els pensionistes tindran accés a l'extraordinària. És cert que la majoria de pensions de la Seguretat Social es meriten per mensualitats naturals vençudes i se satisfan en 14 pagues. Una cada mes de l'any, més les extres de juny i novembre.

Però hi ha una sèrie de col·lectius que tenen les extres prorratejades. Significa que distribuiran aquests 14 ingressos en 12, sense que influeixi sobre les quantitats a cobrar. És el que passa amb les pensions derivades d'accident de treball i malaltia professional.

Primer pla de les mans d'una persona gran i la imatge de diversos bitllets d'euros al costat

Quan es cobra la paga extra íntegra

Les pensions ordinàries de jubilació en la modalitat contributiva es van revalorar el 2024 un 3,8%. Un percentatge que es deixarà notar a l'extra del juny. A més dels jubilats, també apreciaran una pujada els beneficiaris d'una pensió de viduïtat i d'una incapacitat permanent.

Des de la Seguretat Social recorden, a més, que per rebre la paga extra íntegra caldrà complir un requisit. En cas que s'hagin retirat amb l'any ja iniciat, només percebrien de l'extra la part proporcional que els correspongui del període de jubilació.

➡️ Pensions ➡️ Societat

Més notícies: