Muntatge amb dues persones grans parlant i un cercle amb bitllets d'euro
SOCIETAT

Alerta de la Seguretat Social: multes per als jubilats que es passen de llestos

Molts jubilats continuen treballant mentre cobren la pensió, però estan obligats a complir certs requisits

La Seguretat Social s'ha posat seriosa amb aquells jubilats que volen ser més llestos que ningú i podrien emportar-se una multa elevadíssima per la seva manera d'actuar. Estem parlant d'aquelles persones que, malgrat estar jubilades i cobrar la corresponent pensió, volen continuar treballant sense comunicar-ho a la Seguretat Social.

Molt de compte amb la manera com exercim aquesta feina al mateix temps que cobrem la nostra pensió. Perquè la Seguretat Social et permet fer-ho, però amb unes condicions concretes. El que està prohibit i és il·legal, és treballar 'en negre' i si la Seguretat Social t'acaba enxampant, la multa serà molt gran.

L'elevada multa que hauràs de pagar si t'enxampen treballant estant jubilat

La veritat és que hi ha diverses modalitats per acollir-se a una feina mentre es cobra una pensió de jubilació. Però sempre ho hem de comunicar a la Seguretat Social, perquè, si no ho fem, ens pot multar amb fins a 10.000 € i fins i tot deixar-nos sense pensió.

Parlem d'una infracció molt greu, segons recull l'article 23 del Reial decret 5/2000 de la Llei sobre infraccions i sancions a l'ordre social. La Seguretat Social ho deixa clar a la seva pàgina web. "La percepció de la pensió de jubilació és incompatible amb la realització de qualsevol feina del pensionista, per compte d'altri o propi".

"Un que doni lloc a la seva inclusió en el Règim General o en algun dels Règims Especials, excepte en els termes que legalment o reglamentàriament es determinin".

Amb tot, disposem de tres opcions compatibles amb la feina i el cobrament de la pensió: jubilació parcial, activa i flexible. Així ve fixat a la Llei General 8/2015 de la Seguretat Social.

Jubilació parcial

Es pot sol·licitar anys abans d'assolir l'edat mínima exigida per a la jubilació. Parlem a partir dels 60 anys i fins a complir els 65, l'edat ordinària, o bé 66 anys i sis mesos, l'edat legal de jubilació actualment.

És una combinació entre jubilació i un contracte de treball a temps parcial. Segons la Seguretat Social, "la quantia de la pensió és el resultat d'aplicar el percentatge de reducció de jornada a l'import de la pensió que li correspondria". Això sempre tenint en compte els anys cotitzats fins al moment de la sol·licitud.

Jubilació activa

Permet combinar la pensió amb la feina, però hi ha uns requisits que cal complir, com que la quantia de la pensió ha de ser el 100% de la base reguladora. A més, el treball sempre es desenvoluparà al sector privat. I finalment es pot compatibilitzar amb una activitat per compte d'altri o propi.

Jubilació flexible

Ideada per a aquells empleats que ja estan jubilats i vulguin tornar a treballar per compte d'altri. La jornada laboral ha de ser entre el 50 i el 75% d'una jornada estàndard per a la feina que estan fent.

Experts del BBVA aclareixen al portal Invertia que "la Seguretat Social reduirà la pensió en proporció al percentatge de la jornada laboral realitzada. Quan el treballador es retiri definitivament, tornar a rebre la pensió integra".

➡️ Pensions ➡️ Societat

Més notícies: