Muntatge de treballadors esclaten contra el simulador de la Seguretat Social
SOCIETAT

Els 5 canvis que has de comunicar a la Seguretat Social per a no perdre la pensió

La Seguretat Social necessita saber el canvi de domicili o de comptes, però també iniciar una activitat laboral

Els perceptors d'una pensió de la Seguretat Social, sigui de jubilació, viduïtat o incapacitat, han de complir una sèrie d'obligacions. Hi ha diversos canvis que es poden produir durant el cobrament de la pensió que han de ser notificats immediatament. En cas contrari, els beneficiaris podrien enfrontar-se a una sanció o fins i tot a la pèrdua temporal de la seva pensió.

En primer lloc, cal que el pensionista posi en coneixement de la Seguretat Social qualsevol mena de canvi de domicili. D'aquesta manera, estarà localitzat per a rebre les comunicacions que siguin necessàries.

La Seguretat Social, en segon lloc, també adverteix de la necessitat d'avisar sobre qualsevol variació al compte bancari. Si no es fa en els terminis previstos, es pot donar la situació que no es cobri la pensió. Això es produiria pel fet que no es compta amb les dades precises per efectuar l'ingrés mensual.

La Seu Electrònica d'aquest organisme disposa d'un servei per fer aquestes modificacions, sense necessitat de certificat digital. Serà tan senzill com disposar d'un compte de correu electrònic i fer-se un fotografia, mostrant el DNI, com indiquen aquest vídeo. A continuació, caldrà seguir els passos que detallin a la web.

Les persones amb dificultats per desenvolupar-se en l'àmbit digital també poden fer el canvi de forma presencial a les oficines de la Seguretat Social. Això sí, caldrà demanar hora al telèfon 901 10 65 70. També hi ha un altre número dedicat a resoldre qüestions sobre pensions i altres prestacions: 901 16 65 65.

En aquests dos casos concrets, la manca de notificació de les dades no suposarà la pèrdua de la pensió. Simplement hi haurà una suspensió del pagament fins que no s'aclareixi el problema.

Muntatge d'un senyor amb els braços plegats i la imatge amb el logotip del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social

Comunicar la mort del pensionista o una feina

La Seguretat Social també incideix en aquells casos en què el beneficiari de la pensió mori. Cal que els seus familiars ho notifiquin, aportant el certificat de defunció. Seria el tercer punt que cal tenir en compte.

El termini serà de 30 dies i, quan es faci fora del període esmentat, es corre el risc que es produeixin cobraments indeguts. Això suposaria una infracció per la qual hi ha diverses sancions.

En quart lloc es contempla el començament de noves activitats laborals, sigui com a assalariat o per compte propi. Caldria posar això en coneixement de la Seguretat Social perquè suspengui el pagament de la pensió.

Finalment, aquells que percebin el complement a mínims amb cònjuge a càrrec també han d'informar aquest organisme. Sobretot quan hi ha canvi d'estat civil, percepció d'altres pensions per part del cònjuge, noves activitats professionals o increments de rendes.

➡️ Pensions ➡️ Societat

Més notícies: