Muntatge amb una imatge d'una parella subjectant unes claus i una casa de joguina sobre un contracte hipotecari
SOCIETAT

És legal comprar una casa en parella i posar la hipoteca a nom duna sola persona?

És un dubte que sorgeix amb força freqüència i que afecta moltes parelles a l'hora de comprar un habitatge

Quan compreu un habitatge es poden donar infinitat d'escenaris. Entre ells que la propietat es comparteixi amb la parella, encara que pel motiu que sigui, la titularitat de la hipoteca aparegui a nom de només un. És possible que ens permetin fer això?, es pregunten moltes persones.

Cal deixar clar que no hi ha cap normativa que obligui que hi hagi una correspondència entre el titular de l'immoble i el titular del préstec. En vista d'això, no hi hauria impediment perquè la propietat recaigués en dues persones i la hipoteca només la contractés una.

Però potser en aquesta qüestió cal aprofundir una mica més. Si poséssim un sol titular en el préstec hipotecari ens podríem trobar amb més inconvenients per part del banc. El més habitual és que concedeixin més facilitats quan es contracti entre dues persones i no per una.

Això és perquè en tenir dues fonts d'ingressos resultarà més senzill garantir la devolució.

Què cal fer després d'obtenir la hipoteca

Un cop l'entitat bancària ens concedeix la hipoteca i es registra l'habitatge a nom dels dos membres de la parella, caldrà fer més tràmits. Seria aconsellable anar al notari per crear una comunitat de béns. Per mitjà d'aquest tipus d'acords s'aclarirà la situació en cas de ruptura, el percentatge de cadascun i allò que succeirà amb l'immoble.

Val la pena que tot quedi plasmat per escrit perquè ningú no s'emporti una sorpresa més endavant. Seria un simple justificant de caràcter intern que recolliria les responsabilitats de cadascú. Sobretot si es produeix alguna ruptura.

Què passarà si hi ha un impagament

Amb l'habitatge a nom dels dos membres de la parella i la hipoteca amb un sol titular, molts es pregunten què passaria en cas d'impagament. Si això passa, el banc embargaria la propietat de forma completa, en considerar-ho com un bé indivisible. No hi ha la possibilitat d'embargar únicament la part de qui va contractar el préstec hipotecari.

En qualsevol cas, la política dels bancs els sol portar a obrir una negociació amb l'altre propietari de l'habitatge. Tractarien de renegociar la hipoteca si la seva situació financera els ho permetés. Tanmateix, tampoc no és una pràctica que segueixin les entitats de manera sistemàtica.

Abans de decidir-te per contractar la hipoteca en solitari i posar la propietat a nom de la teva parella, és important que analitzis els diferents escenaris. Sobretot pensant en el futur i els possibles riscos.

➡️ Societat

Més notícies: