Muntatge d'Hisenda, una bandera del País Basc i diversos bitllets
SOCIETAT

Totes les deduccions que es poden fer a la declaració de la Renda al País Basc

Coneix la llista de deduccions disponibles al País Basc de cara a la Campanya de la Renda corresponent al 2023

La Campanya de la declaració de la Renda va arrencar a tot Espanya dimecres passat 3 d'abril, però al País Basc va començar dilluns 8 d'abril. Quant al temps que tindran per presentar-la els contribuents bascos, aquells que resideixin a Àlaba ho podran fer fins al 25 de juny. Mentrestant, a Biscaia serà així fins al 30 de juny ia Guipúscoa fins a l'1 de juliol.

Els ciutadans són conscients que poden adherir-se a certes deduccions fiscals, segons la província on es trobin. En aquest article repassarem quines són aquestes deduccions a les quals es poden acollir els residents a Àlaba, Biscaia i Guipúscoa.

Deduccions disponibles a Àlaba per a la Renda 2023

Descendents

Segons els fills que tinguis, podràs rebre una deducció d'entre 651 €, amb un fill a 2098 € si en tens cinc o més. És de 806 € pel segon, 1.359 € pel tercer i 1.606 € pel quart. Cal ressenyar que aquestes quantitats serien un 15% més grans si es resideix en poblacions que no arriben als 4.000 habitants.

Alhora, els menors de sis anys fan que puguem deduir 376 euros, mentre que els majors de sis anys i menors de 16, fins a 60 €. Per accedir a aquestes deduccions a la declaració de la Renda, els ingressos que tinguin els contribuents no podran ser majors a l'SMI el 2023. Això és 15.876 € a l'any.

Abonament d'anualitats per aliments a fills

Amb un fill la deducció és de 195,30 €. Amb dos de 241,80 €, el tercer dona dret a 407,70 €, fins a 481,80 € amb el quart i 629,40 € el cinquè i següents.

Ascendents

Per ascendent, la deducció a la declaració de la Renda arriba als 313 €. És un 15% més gran si vius en localitats de la província d'Àlaba que no arriben a 4.000 habitants.

Edat

Els més grans de 65 anys es deduiran 375 € i els més grans de 75 ho faran fins als 682 €. El requisit imprescindible és tenir una base imposable menor o igual a 20.000 €.

Discapacitat o dependència

Aquells ciutadans que tinguin entre el 33 i el 65% de discapacitat es podran deduir 866 euros i els que superin aquest percentatge 1.237 €.

Amb un Grau II de dependència, aquelles persones amb un 75% o més de discapacitat es podran deduir 1.483 €. Mentrestant, les de Grau III ho podran fer en 1.850 €.

Deduccions disponibles a Biscaia per a la Renda 2023

Descendents

Igual que a Àlaba, es poden deduir les mateixes quantitats per tenir un fill fins a cinc o més. Pel que fa al requisit que han de complir per poder deduir aquestes quantitats és no tenir rendes anuals més grans de 13.300 € i no tenir 30 anys.

Abonament d'anualitats per aliments als fills

Parlem del 15% amb el topall per fill del 30% del total segons la desgravació marcada per a cada descendent.

Ascendents

Tindrà una deducció a la declaració de la Renda aquell contribuent l'ascendent del qual convisqui de forma constant o aboni el cost d'una residència de 313 €.

Discapacitat o dependència i per edat

Ens remetem igualment a les condicions marcades per a la província d'Àlaba

Aportacions realitzades al patrimoni protegit de la persona amb discapacitat

Aquí estem parlant del 30% amb un topall anual fixat en 3.000 €.

Lloguer d'habitatge habitual

Es pot deduir el 20% del que s'ha abonat fins a un màxim de 1.600 € l'any. Pel que fa a les famílies nombroses, estaríem parlant del 25% fins a 2.000 € anuals. I sobre els menors de 30 anys, se'n beneficiarien un 30%, amb un màxim de 2.400 €

Adquisició d'habitatge

Fins al 18% podries deduir-te a la declaració de la Renda per comprar un habitatge i arriba al 23% si no tens 30 anys i formes una família nombrosa. Pel que fa al límit a deduir en el primer cas seria de 1.955 € i 1.530 € al segon.

Foment de les activitats econòmiques

Fins a un 30% en produccions espanyoles de llargmetratge i sèries. Si ens referim a la participació dels treballadors a l'empresa, parlem d'un 10% amb un màxim de 1.200 € anuals a 'cash'.

I està limitat a 6.000 € si la procedència dels diners ve de fons públics del País Basc. A més, hi haurà una desgravació del 10% sobre una base màxima de 100.000 € si s'inverteix en noves empreses.

Donatius

Hi ha deduccions a la declaració de la Renda quan fas aportacions benèfiques i segons el donatiu que sigui, la quantitat a deduir variarà entre el 2 i el 35%. A més, no hem d'oblidar la que es pot fer per quotes i aportacions a partits polítics o als sindicats de treballadors, fins a un 20%.

Deduccions disponibles a Guipúscoa per a la Renda 2023

Les deduccions familiars i personals són les mateixes que a les altres dues províncies basques, per la qual cosa res no canvia.

Aportacions al patrimoni protegit de la persona amb discapacitat

Parlem del 30% de deducció amb un topall de 3.000 € per a aquest tipus d'aportacions.

Lloguer d'habitatge habitual

En aquest cas, la deducció a la declaració de la Renda és el 20% per a pagaments de fins a 1.600 € anuals. En el cas de la família nombrosa, és un 25% fins a 2.000 € i per a menors de 30, el percentatge és un 30% fins a 2.400 €.

Adquisició d'habitatge habitual

Sobre aquesta deducció, cal aclarir que l'habitatge hagi estat comprat des del gener del 2012 o després, la deducció és de 36.000 € per cada contribuent.

Donatius i activitats prioritàries

Cal assenyalar que es pot deduir el 30% en activitats prioritàries i un 35% en el mecenatge cultural. Si parlem de la base, no podrà superar el 30% de la liquidable.

Quotes satisfetes als sindicats de treballadors i partits polítics

Aquí trobem el mateix cas que a la província d'Àlaba, amb una deducció del 20% de les quotes abonades a sindicats i partits polítics.

Inversions i altres activitats

Aquí, es poden acollir a aquestes deduccions en la declaració de la Renda aquells que inverteixin o emprenguin activitats que recull la disposició addicional 15a de la Norma Foral de l'impost sobre societats.

Participació de les persones treballadores a la seva entitat ocupadora

La deducció serà del 15% en els homes, màxim de 1.500 €, i pujarà fins al 20% en el cas de les dones, amb 2.000 € a deduir com a màxim. El límit general es marca en 6.000 € per als homes i 8.000 € per a les dones.

Inversions per al subministrament d'energia elèctrica solar a l'habitatge habitual

La deducció és del 15% dels pagaments a la compra d'equips per produir energia solar fotovoltaica. Aquesta energia s'hauria d'utilitzar per aportar energia a l'habitatge habitual del contribuent beneficiat.

Finançament a entitats amb alt potencial de creixement

En aquest darrer cas, la deducció al País Basc arribaria al 30% del pagament per finançar entitats de nova creació. Si parlem d'empreses en procés de creixement, la reducció es redueix al 50%. Sobre el màxim que cal deduir de forma anual, un milió d'euros en ambdós supòsits.

➡️ Societat

Més notícies: