Una nena a la seva primera comunió, i al cercle, diversos bitllets d'euro
SOCIETAT

L'alerta d'Hisenda sobre les comunions i els batejos el 2024: el que toca declarar

Hisenda recorda que el lliurament de certes quantitats de diners o de regals molt generosos hauran de tributar

Hisenda incideix molt en totes aquelles transaccions en què es mouen grans sumes de diners. Això és força freqüent en celebracions com comunions o batejos, on els nens arriben a rebre regals especialment generosos. Quan es tracti de quanties molt elevades, per legalitzar aquest efectiu no ens quedarà més remei que declarar-ho.

En general, les famílies desconeixen les obligacions fiscals vinculades a donacions o presents. Amb força freqüència és habitual que pares lliurin als seus fills diners per comprar un pis o un cotxe. Aquestes operacions queden subjectes al pagament dels tributs corresponents en tractar-se de xifres grans.

Des d'Hisenda recorden que alguna cosa semblant passarà amb el que s'obtingui en una comunió, casament o bateig. Pel que sembla, aquest tipus de "regals estan tan arrelats a la societat que molts ni tan sols es plantegen la seva tributació". El portaveu de l'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals, Arturo Jiménez, assenyalava a Infobae el que suposa una transacció d'aquestes característiques.

Indica que "des del punt de vista fiscal, estem davant d'una donació". Això implicarà que calgui tributar-ho "per l'Impost de Successions i Donacions". Per a l'Agència Tributària resultarà més senzill rastrejar una transferència bancària que el lliurament d'uns diners en efectiu.

Encara és molt habitual que les famílies rebin sobres amb diners per a un esdeveniment d'aquestes característiques. Un cop arriba al nostre poder ens despreocupem de tot, passant per alt que potser caldrà tributar-ho.

Hisenda, però, estableix una sèrie de límits a l'hora d'efectuar transferències entre familiars o amics. Queda fixat en 6.000 euros. A partir d'aquesta quantitat caldrà rendir comptes amb l'organisme estatal.

Hisenda es fixa a l'impost de successions i donacions

Hisenda recorda que el patrimoni que adquireixi una persona per herència o donació serà gravat per l'impost de successions i donacions. Aquest tribut queda en mans de les comunitats autònomes, per la qual cosa no es pagarà el mateix a tot arreu.

Les dues parts implicades en l'operació han d'abonar les càrregues tributàries corresponents. A més, assenyalen que els encarregats de rebre un bé o dret seran els que hagin d'assumir aquest impost de successions.

També incideixen que cal diferenciar el terme donació de donatiu. El primer queda subjecte a l'abonament d'una sèrie de taxes. Per la seva banda, els donatius impliquen un component benèfic que permetrà la desgravació davant d'Hisenda en presentar la declaració .