Una parella revisa un full amb un fons de bitllets d'euro
SOCIETAT

Impost de Successions 2024: el que toca pagar a Catalunya per poder heretar

Cada comunitat autònoma administra l'impost de successions i donacions, un tribut que s'ha d'abonar en rebre una herència. L'impost s'ha reduït i, a alguns llocs, ja no s'aplica

El 2023, els governs regionals han pres mesures per reduir el cobrament de l'impost de successions i donacions. En alguns llocs com les Balears, han decidit eliminar-lo a causa del seu excessiu cost per a les persones.

En primer lloc, cal definir que l'impost de successions i donacions és una càrrega fiscal que les persones que viuen a Espanya han d'afrontar quan reben una herència. És un augment del patrimoni, que passa quan es transfereixen propietats o drets d'una persona a una altra a causa de la seva mort. Quelcom a tenir en compte és que, com més s'hereta, més s'ha de pagar.

Durant el 2021, segons dades del Consell General del Notariat, per motiu de la pandèmia les herències van augmentar. Però amb elles també les renúncies dels hereus per no poder assumir el pagament de l'impost esmentat o els deutes del difunt.

Com queda l'impost de successions segons la comunitat autònoma el 2024

L'impost de successions i donacions varia segons les lleis de cada comunitat autònoma. També afecta la seva quantia el grau de parentiu dels hereus i si aquests són més grans de 21 anys. Abans de seguir hemn de mencionar que els graus de parentiu es determinen de la seguent forma:

 • Grup I: descendents i adoptats menors de 21 anys.
 • Grup II: descendents i adoptats majors de 21 anys, a més de cònjuges, ascendents i adoptants.
 • Grup II: germans, oncles i nebots.
 • Grup IIII: cosins i altres graus més distants de parentiu.

Aquests són alguns dels canvis previstos per al 2024:

 • Astúries: els hereus del Grup I i II estan exempts de pagar l'impost de successions si el valor total de l'herència és igual o inferior a 300.000 euros. 
 • Extremadura: bonificació del 99% en l'impost per als hereus que pertanyen als grups I i II.
 • Aragó: bonifica el 65% si l'herència no és més gran de 100.000 euros.
 • Balears: ha eliminat per complet l'Impost de Successions per a descendents que siguin familiars directes des del 2024.
 • Catalunya: els fills i cònjuges que rebin una herència de fins a 100.000 euros no paguen impost, per als néts el límit és de fins a 50.000 euros i per als ascendents de 30.000 euros. Per a la resta de casos, l'impost pot anar des del 7% al 32%, segons el grau de parentiu y la quantitat que formi la base liquidable de l'herencia.
 • Galícia: en el cas del Grup II, el límit de l'herència és de 400.000 euros.
 • Múrcia: tenen una bonificació del 99% de l'impost per als grups I i II.
 • Madrid: els familiars directes i cònjuges tenen una bonificació del 99% i per als germans és del 15%. En cas de nebots, hauran de pagar el 10% del rebut com a herència.
 • Castella i Lleó: els grups I i II tenen una disminució de 400.000 euros, mentre que les persones que han estat víctimes de violència de gènere obtenen un descompte del 99%.
 • Andalusia: els grups I i II no paguen l'impost fins al milió d'euros d'herència. Si supereu la suma, s'aplicarà el percentatge de l'impost que correspongui.
 • La Rioja: bonifica el 99% en el cas de totes les herències.
 • València: també bonifica el 99% de l'herència entre cònjuges, ascendents i descendents.