Una dona introdueix la targeta en un caixer bancari, i en primer pla apareix una dona amb gest d'enuig
SOCIETAT

El Banc d'Espanya assenyala les comissions més desconegudes que et poden cobrar

El Banc d'Espanya adverteix que algunes operacions estaran subjectes a comissió encara que no apareguin al contracte

El Banc d'Espanya posa en alerta els usuaris. Cada vegada resulta més habitual que les entitats financeres cobrin comissions als seus clients. I de vegades per operacions que fins fa ben poc resultaven totalment gratuïtes.

Quan s'obre un compte corrent, el més normal és que se'ns informi sobre les possibles despeses que ens pugui comportar. En general, ens cobraran comissions de manteniment, per emissió de targeta o retirada d'efectius en caixers aliens a la companyia.

És una cosa a la qual ja estem acostumats i que pràcticament ja considerem com una cosa normal quan ens vinculem a una entitat. Però el Banc d'Espanya adverteix d'altres possibles recàrrecs que no acostumen a anar inclosos als contractes que se signen.

Per exemple, és el que passa amb les comissions per operacions en finestreta o la comissió per inactivitat. Aquestes mesures que adopten els bancs són totalment legals i no hi ha dret a cap reclamació.

L'entitat reguladora explica que els serveis pels quals cobra comissions un banc, així com la quantia són lliures. Per tant, no tenen capacitat per denegar ni limitar aquest tipus d'accions.

Les explicacions del Banc d'Espanya: "Les comissions són lliures"

El Banc d'Espanya assenyala que en general "les comissions són lliures". Encara que sí que hi ha algunes excepcions concretes on hi ha limitacions. És el cas, per exemple, de les "de cancel·lació i d'amortització anticipada d'un préstec hipotecari o d'un crèdit al consum".

El mateix passaria amb les “comissions que es poden carregar en un compte de pagament bàsic”. Aquestes també estarien sotmeses al control esmentat de l'òrgan estatal.

Si teniu algun tipus de dubte, recomanen consultar la informació sobre comissions "al tauler d'anuncis de l'entitat. O a la vostra pàgina web". Insisteixen que aquest tipus de dades s'han de facilitar "abans de contractar qualsevol producte".

Afegeixen que les comissions només s'han d'aplicar "per serveis prestats i despeses que hi ha hagut". Es pot donar la circumstància que ens cobrin per alguna cosa amb què no comptàvem. Com pot ser la retirada d'efectiu a la finestreta.

Si passa una cosa així, l'única solució podria ser canviar de banc. Sempre hi ha la possibilitat de trobar-ne un altre que ens pugui millorar les condicions.