Muntatge amb una imatge de fons d'una persona amb bitllets de 50 i 100 euros a la mà i una altra imatge amb el logotip d'Hisenda
SOCIETAT

L'Agència Tributària avisa: els espanyols als quals vigilarà molt més des del gener

Hisenda obligarà a facilitar informació més exhaustiva a aquells que obtinguin guanys amb les criptomonedes

L'Agència Tributària ha enviat un avís a tots aquells que hagin operat amb criptomonedes l'any 2023. Hisenda tindrà accés a totes les dades gràcies a aquesta primera campanya de les noves declaracions informatives. S'han de presentar obligatòriament de l'1 al 31 de gener del 2024, llevat del model 721, per al qual el termini acaba a l'abril.

Fins ara, sabíem que els guanys que s'obtenen d'operar amb criptomonedes tributaven a l'IRPF. Però des del 2024, Hisenda vigilarà una mica més tots aquells que han realitzat aquest tipus d'operacions i els demanarà més informació.

En aquesta primera campanya de l'1 al 31 de gener, aquelles persones i entitats que hagin operat amb criptomonedes tenen l'obligació de presentar aquesta declaració.

Hisenda es posa seriosa: posa el focus en les persones que guanyen diners operant amb criptomonedes

És de compliment obligat per a les persones o entitats que hagin proporcionat serveis d'intermediació, salvaguarda de les claus criptogràfiques o canvi entre monedes virtuals i monedes fiduciàries. O bé entre diferents monedes virtuals.

Models d'Hisenda a presentar sobre les operacions amb criptomonedes
MODEL

CARACTERÍSTIQUES

172

Informació sobre el saldo de monedes virtuals el 31 de desembre. Inclou:
- Identificació del titular
- Tipus de moneda
- Valor de les monedes en euros

  
173

Dades de totes les operacions realitzades al llarg del 2023. Heu d'incloure:
- Tipus d'operació
- Tipus de moneda
- Nombre d'unitats de moneda
- Valor en euros
- Comissions i despeses

721

Necessària si al tancament de l'any el contribuent suma més de 50.000 euros en monedes virtuals a l'estranger

El model 172 inclou informació sobre el saldo de monedes virtuals fins al 31 de desembre del 2023. Engloba la identificació del titular, el tipus de moneda o el valor de les monedes en euros. Quant al model 173, haurà d'incloure les operacions de 2023, tipus de moneda, unitats que formen l'operació, valor en euros, comissions i despeses associades.

A més, el nou model 721 s'haurà de presentar si el contribuent suma més de 50.000€ en monedes virtuals fora del país. Hisenda ha recordat que a la campanya de Renda del 2022, va enviar 328.000 avisos a contribuents que creia que podrien haver de declarar certs ingressos per monedes virtuals.

Percentatge a tributar a l'IRPF de guanys amb criptomonedes


% TRIBUTAT

GUANYS (euros)

19 %

6.000

21 %

6.000-50.000

23 %

50.000 - 200.000

27 %

200.000-300.000

28 %

+ de 300.000

Finalment, has de saber que quan inverteixes en criptomonedes i obtens certs guanys, la tributació a l'IRPF és la següent. Un 19% fins a 6.000 euros, un 21% entre 6.000 i 50.000 euros i un 23% entre 50.000 i 200.000 euros. Serà un 27% entre 200.000 i 300.000 euros i del 28% a partir de 300.000 euros.