Muntatge amb una dona introduint la targeta de crèdit en un caixer automàtic i un cercle amb una mà agafant diversos bitllets d'euro
SOCIETAT

El Banc d'Espanya avisa de la comissió que cap banc no et pot cobrar: és il·legal

Cal posar especial atenció als ingressos en efectiu al compte d'un tercer

La majoria de les operacions que es fan a les entitats financeres ja impliquen el pagament d'una comissió. És el cas, per exemple, de l'abonament de rebuts, les transferències o el manteniment de la llibreta d'estalvi. Tot i això, el Banc d'Espanya aclareix que hi ha una acció que està lliure de qualsevol càrrec extra.

És probable que en fer un ingrés en efectiu al compte d'una altra persona o entitat t'informin sobre una possible comissió. Això es repeteix amb molta assiduïtat en uns quants bancs en operar en caixa amb un empleat.

Com que no ets el titular del compte en què es fa l'ingrés en efectiu, t'acaben exigint l'abonament del recàrrec. Però des del Banc d'Espanya recorden que la companyia financera "no et pot cobrar cap comissió".

Es considera com "un servei de caixa, inherent al contracte de compte", per la qual cosa no hi ha la necessitat de remunerar-lo de manera independent. Per tant, insisteixen que els bancs "no estan habilitats per cobrar" aquests extres per fer ingressos en efectiu.

Qui assumeix aquesta operació?

La persona que fa l'ingrés no té l'obligació d'afrontar aquest recàrrec. S'entén que el servei de caixa ja està cobert per mitjà de la comissió de manteniment de compte que "es cobra al titular de la mateixa". Això serà en els casos en què aparegui així recollit al contracte entre l'entitat i el client.

Per tant, quan aquesta operació es dugui a terme al compte d'un tercer, el banc no hauria de reclamar cap quantitat extra. "NI tan sols per indicar un concepte com el nom de l'ordenant o el motiu de l'ingrés", apunten.

Per això, el Banc d'Espanya es recolza en una sentència del Tribunal Suprem, de 26 d'abril de 2022. S'hi declara nul·la la comissió per ingrés d'efectiu fet al compte per terceres persones. Hi demanaven la incorporació d'informació addicional al "concepte de l'operació".

Quines són les comissions bancàries més freqüents?

Les comissions són lliures, i els bancs poden cobrar allò que vulguin pels seus serveis. No hi ha una limitació per part del Banc d'Espanya, que tampoc no les regula. Això sí, aclareixen que només poden aplicar aquest tipus de recàrrecs per serveis que s'hagin prestat.

Les més freqüents solen ser per manteniment, per tenir el compte obert; per transferència; i l'emissió i el manteniment de les targetes. També cobraran comissió de descobert, per estar en números vermells; i per retirades de diners a caixers d'altres entitats, entre altres coses.