Muntatge amb una factura, unes claus, una casa en miniatura i una mà subjectant diversos bitllets de 50 euros
SOCIETAT

La solució del Banc d'Espanya per als espanyols que no poden pagar la hipoteca

Molts hipotecats tenen seriosos problemes per assumir les quotes dels préstecs

La pujada brutal dels tipus d'interès, l'increment de la inflació i la pèrdua de poder adquisitiu ha deixat en una situació compromesa les famílies.

A algunes els resulta especialment complicat complir amb les seves obligacions hipotecàries. Tot i això, des del Banc d'Espanya ofereixen una sèrie de solucions a aquells que no poden assumir les quotes mensuals dels seus préstecs.

Els que més problemes estan suportant són aquells que al seu dia van signar una hipoteca a interès variable. En alguns casos, les mensualitats han arribat a augmentar fins a 300 euros. Cosa que ha posat en seriosos problemes les finances domèstiques.

El repunt dels tipus d'interès va generar un cert desconcert al sector bancari. Sobretot pel risc d'impagament que es pot produir. De moment, però, no s'ha experimentat un gran increment de la morositat.

És de sobres sabut que, en el cas de no complir les obligacions amb el banc, ens exposaríem a un desnonament. L'hipotecat perdria casa seva, però a més mantindria el deute, i hauria de continuar abonant el préstec.

Tot i això, des del Banc d'Espanya recorden que aquelles persones amb greus problemes econòmics poden agafar-se a una última solució. Implicaria sol·licitar la dació en pagament.

Consistiria a lliurar a l'entitat financera l'habitatge que "garanteix el préstec a canvi de donar per cancel·lat el deute pendent". Expliquen que mitjançant aquest sistema s'extingeix totalment el deute i les responsabilitats personals del deutor i de tercers.

Hi ha la possibilitat que quan demani la dació en pagament, sol·liciti també "l'arrendament de l'habitatge durant dos anys". A canvi, es compromet a abonar una renda del 3% del total del deute en aquell instant. També cal aclarir que si hi hagués un impagament d'aquesta renda, "es meritaria un interès de demora del 10%".

Condicions a complir per sol·licitar la dació en pagament

Per acollir-se a la dació en pagament, cal negociar amb l'entitat creditora. Des del Banc d'Espanya indiquen que cal que es donin una sèrie de condicions perquè aprovin aquest mètode.

En primer lloc, el deutor ha d'estar al llindar d'exclusió, i el preu de compra de la casa no depassarà els 250.000 euros. El pla de reestructuració del deute serà inviable i l'immoble no ha d'estar gravat amb càrregues prèvies.

A més, la petició s'ha de presentar dins dels 24 mesos següents a la sol·licitud de reestructuració. O en un moment posterior, per als deutors que tinguin aprovat i en marxa un pla de reestructuració.