Una oficina amb el logotip d'Hisenda, una dona amb gest de sorpresa i al cercle, uns bitllets d'euro
SOCIETAT

El temps que té Hisenda per comprovar que el que dius a la Renda és cert

Hisenda troba una sentència del Tribunal Suprem que li treu la raó respecte als terminis que tenia

Hisenda disposa d'un període de temps per comprovar que el valor de les rendes i els béns s'ajusta amb el que declares la Renda. Aquest procediment es regularà per mitjà del dictamen de pèrits, taxació hipotecària o altres mètodes, com recull l'article 57 de la Llei 58/2003 General Tributària.

Aquestes revisions queden subjectes a uns terminis de durada. Una sentència recent del Tribunal Suprem aclareix quan comença el procés de comprovació d'aquests valors, i així decidir quan caduca.

Aquest tràmit s'inicia quan hi hagi una comunicació d'Hisenda o una notificació conjunta de les propostes de liquidació i valoració. Per això es requereix disposar de les dades precises.

L'Agència Tributària comptarà amb un període màxim per traslladar al contribuent aquesta valoració. Serà de fins a sis mesos, com apareix a l'article 104 de la Llei 58/2003 General Tributària. A més, si en aquest temps no hi ha hagut cap mena de resolució, el procediment de comprovació de valors es pot donar per conclòs.

Una vegada caducat el tràmit, que es pot declarar d'ofici o a instàncies de l'interessat, s'arxivaran les actuacions. Cal assenyalar que aquesta caducitat no implicarà la prescripció del dret d'Hisenda per establir el deute tributari a través de la liquidació deguda.

Això ho va abordar recentment el Tribunal Suprem després del recurs interposat per l'Administració contra una sentència que estimava la sol·licitud d'un ciutadà. Anul·lava la liquidació d'una comprovació de valors en considerar que havia caducat en transcórrer més de mig any.

A més, estimaven que hi havia una prescripció del dret d'Hisenda a fixar el deute tributari per mitjà de la liquidació corresponent.

Quan comença a computar el període de comprovació de valors d'Hisenda

El debat que sorgeix al voltant d'aquesta qüestió és quan comença a comptar el període de comprovació de valors. El dubte que existia és si les actuacions desenvolupades abans de començar formalment aquesta comprovació impliquen el començament del procés. O si, per contra, aquestes accions prèvies no es tenen en compte en el termini de sis mesos previst.

Des d'Hisenda defensen que la petició d'un informe a un pèrit de l'Administració no implica el començament d'una comprovació de valors. Ho entenen com a actuacions de caràcter intern. Tot i això, els tribunals aclareixen que el procés comença a comptar des que se sol·licita l'informe de valoració i es duen a terme accions per revisar el valor.

➡️ Societat

Més notícies: