Muntatge d´un noi pensatiu, una oficina i una platja
SOCIETAT

Treball llança un avís a tots els treballadors espanyols per les vacances d'estiu

L'empresa té l'obligació de confirmar amb certa antelació les vacances acordades amb el treballador

Ens trobem a escassos dos mesos que comenci l'estiu i, a conseqüència d'això, milions d'espanyols podran gaudir d'unes vacances merescudes. Si bé molts encara no saben quan podran desconnectar de la feina i descansar uns dies.

Hem de saber que legalment tot el que fa referència a les vacances dels treballadors es regula per l'article 38 de l'Estatut dels Treballadors. Si encara l'empresa no ha acordat amb tu quins dies et pots agafar, has de saber que està obligada a donar-te a conèixer quan et pots absentar de la feina. "Almenys, dos mesos abans del començament d'aquestes vacances", diu el Ministeri de Treball.

L'avís del Ministeri de Treball que afecta les vacances dels treballadors

A més que les vacances anuals retribuïdes estan pactades en conveni col·lectiu o contracte individual, aquestes mai no poden ser menors de 30 dies naturals. Cal aclarir que és indiferent el contracte que hagis signat, amb jornada parcial o completa o bé si és indefinit o temporal.

En cas que no hagis treballat a l'empresa un any complet, les teves vacances es calcularan en proporció als mesos o dies en què hagis treballat. Així doncs, en un any complet al treballador li corresponen 2,5 jornades de descans al mes, per la qual cosa si has treballat vuit mesos, et correspondrien 20 dies de vacances.

L'empresa està obligada a confirmar les vacances dos mesos abans de gaudir-ne

Quan es poden gaudir les vacances, aquesta decisió s'haurà d'acordar entre empresari i treballador, sempre segons el conveni col·lectiu. Com dèiem, mai no es comunicarà amb menys de dos mesos de marge al començament del descans.

Hi ha un cas concret amb què molts tenen encara dubtes, i és aquell en què coincideixen les vacances amb la baixa temporal del treballador. En cas que la baixa esmentada provingui de l'embaràs, el part o la lactància natural, es poden utilitzar les vacances en uns dies diferents una vegada s'acabi la baixa. Fins i tot quan s'hagi finalitzat l'any natural a què corresponen.

Si la incapacitat temporal prové d'altres motius i el treballador no pot fer ús de les vacances l'any natural que correspon, sí que podrà agafar les vacances. Ho farà quan finalitzi la seva incapacitat si no han transcorregut més de 18 mesos des que va acabar l'any en què s'hagin originat.

➡️ Societat

Més notícies: