Muntatge amb una factura, unes claus, una casa en miniatura i una mà subjectant diversos bitllets de 50 euros

SOCIETAT

Quant de temps té el propietari per tornar-me la fiança, si me'n vaig del pis?

El propietari té l'obligació de lliurar-te la fiança si l'habitatge no ha patit desperfectes i estàs al corrent amb els pagaments

A l'hora de signar un contracte de lloguer, el més normal és pagar almenys un mes de fiança, que equival a un mes de lloguer. Parlem d'una fiança pensada per cobrir suposats desperfectes que pugui patir l'habitatge si no es fa servir cívicament.

Quan l'inquilí se'n va del pis, el propietari està obligat a tornar-li la fiança, sempre que l'habitatge estigui sense desperfectes i no degui cap mes de lloguer. A més, tots els subministraments han d'estar abonats a les seves factures respectives.

Si abandonem l'habitatge abans del que hem signat al contracte, tampoc ens tornaran la fiança. En cas de complir tots els requisits, el propietari ha de tornar-nos els diners, però molts no saben quant de temps té per fer aquest abonament.

Si deixes un pis, el propietari ha de tornar-te la fiança, com a màxim, en 30 dies

Si ens fixem en la Llei d'Arrendaments Urbans a l'article 36.4, aquest diu que "el saldo de la fiança en metàl·lic que hagi de ser restituït a l'arrendatari al final de l'arrendament, meritarà l'interès legal, transcorregut un mes des del lliurament de les claus" pel mateix sense que s'hagués fet efectiva aquesta restitució».

Per això, un cop acabi el contracte de lloguer, el propietari té fins a 30 dies per veure detalladament com ha quedat l'habitatge. I si el llogater té dret a aquesta devolució de la fiança.

Si hi ha desperfectes, la fiança estarà perduda per a l'inquilí. Això sí, no tornar-la en aquests 30 dies de termini genera que aquesta quantitat patirà interessos de demora.

Per evitar ensurts amb la fiança, has de dur a terme aquestes 3 mesures preventives

En cas que el propietari no et torni la fiança, has de conèixer el motiu pel qual no ho ha fet. T'aconsellem emprendre aquestes tres actuacions abans d'abandonar el pis:

  • Informar del pagament de totes les mensualitats perquè el propietari no tingui l'excusa que queda quota sense pagar
  • Realitzar un inventari de tot l'habitatge abans d'entrar i un altre més abans de deixar el pis i tornar-li les claus al propietari
  • Conservar tots els missatges amb l'arrendatari que tinguin a veure amb avaries o desperfectes que poguessin haver passat al pis
➡️ Societat

Més notícies: