Muntatge d'una persona signant una hipoteca i rodona amb bitllets d'euro

SOCIETAT

La fiança màxima que et pot demanar el teu propietari a Espanya: el límit és molt clar

Molt de compte a l'hora de signar un contracte de lloguer i coneix la quantitat màxima que has de pagar com a fiança

Abans que decideixis parlar amb un propietari per llogar un pis, has de conèixer el millor possible quins drets tens a l'hora de signar el contracte d'arrendament. I és que hi ha certes mesures que poden resultar exagerades, fins i tot abusives, però la llei sempre hi és per ajudar-nos.

El millor és saber el procediment legal perquè, tant propietaris com immobiliàries, no ens puguin exigir res de manera il·legal. Sabem que llogar un pis és una tasca impossible per a molts, sobretot per a la gent amb menys recursos i més jove.

Molts s'estimen més llogar que hipotecar-se, encara que de vegades a l'hora de signar aquest contracte d'arrendament ens pot sorprendre que ens demanin una fiança massa alta. Recordem que la fiança és una assegurança per cobrir els potencials desperfectes que provoqui l'inquilí en qüestió. En cas de no succeir cap contratemps, aquesta fiança es tornarà al final del contracte d'arrendament.

Si viuràs de lloguer, aquesta és la màxima fiança que et podran demanar

La llei exigeix el pagament d'aquesta fiança, que ha de ser en metàl·lic, i l'arrendador l'ha d'ingressar com a molt dos mesos després que se signi el contracte. El dubte que sempre està damunt la taula és quants diners poden exigir a un inquilí com a màxim a l'hora de pagar una fiança.

Si ens fixem a l'article 23 de la Llei d'Arrendaments Urbans 29/1994, s'exposa que la fiança serà "equivalent a una mensualitat de renda en el lloguer d'habitatges. I de dos a l'arrendament per a ús diferent del d'habitatge". Per això, només podràs demanar a l'inquilí un mes de fiança i dos mesos només si es lloga un immoble que no estigui arrendat per viure-hi.

Això sí, molta atenció perquè hi ha alguna escletxa a la llei en què hi hauria alguna opció que la fiança fos més àmplia del que s'ha comentat. A més d'aquesta fiança en metàl·lic, l'arrendatari podria demanar qualsevol mena de garantia del compliment de les obligacions, si bé aquest supòsit és opcional.

Pot ser, per exemple, un aval bancari i, sobre aquest punt, les lleis marca que la fiança ha de ser de dues mensualitats com a màxim. Com a resum, si sumem la fiança i la garantia addicional que ens pot demanar el propietari, ens podria sol·licitar legalment fins a tres mesos de fiança. Parlaríem d'un contracte d'arrendament de cinc anys o set si el propietari és una persona jurídica.