Muntatge amb bitllets d'euro i un cercle amb discapacitat en cadira de rodes
SOCIETAT

El grau mínim de discapacitat que has de tenir per començar a cobrar una pensió

Hi ha certs avantatges econòmics per a les persones amb discapacitat, pensades per facilitar la seva situació

Les persones amb discapacitat tenen la possibilitat d'accedir a una pensió no contributiva d'invalidesa, però per això cal que arribin a un grau mínim. Tot això, amb el propòsit de garantir una igualtat d'oportunitats i dotar aquest col·lectiu dels recursos necessaris per portar una vida plena.

Hi ha unes exigències que s'han de complir perquè ens aprovin aquesta ajuda. El percentatge de discapacitat que es requereix per cobrar aquesta ajuda és almenys del 65%.

A més, tal com s'explica des de l'Imserso, també poden cobrar aquesta pensió no contributiva d'invalidesa aquelles persones amb malaltia crònica, igualment en grau del 65% o més.

Aquells que tinguin reconeguda una incapacitat permanent absoluta, que tinguin una pensió assistencial per malaltia o a les quals se'ls hi hagi "anomenat un curador amb facultats de representació plenes per a tots els actes jurídics", se'n poden veure beneficiades. També els que tinguin reconeguda una incapacitat permanent en grau de gran invalidesa.

La quantia íntegra anual a cobrar per aquesta pensió no contributiva d'invalidesa és de 7.250,60 euros anuals, cosa que es tradueix en una paga de 517,90 euros mensuals.

Altres avantatges per a les persones amb un grau entre el 33% i el 64%

Tot i això, en els últims temps s'han donat importants avenços perquè aquells amb un grau inferior també disposin d'avantatges tant econòmics com socials.

Les darreres disposicions contemplen que aquells amb un 33% o més de discapacitat tindran dret a diferents beneficis. Entre ells hi tenen cabuda alguns subsidis, preferència en habitatges de protecció o facilitats en processos d'oposició. Això suposa, sens dubte, una gran ajuda per fomentar la plena integració de les persones amb discapacitat.

Les persones que tinguin reconeguda una discapacitat entre el 45% i el 64% podran gaudir d'una modalitat de jubilació anticipada. Per això es requereix una sèrie de condicions, com haver cotitzat una sèrie d'anys amb la incapacitat.

Hi ha un intent clar per adaptar les propostes laborals a les capacitats d'aquestes persones, facilitant així la seva participació activa en el mercat de treball.

Per part seva, els que presentin un grau de discapacitat per sota del 45% també tindran la possibilitat de beneficiar-se de la jubilació parcial amb contracte relleu. Per això caldrà que tinguin un temps mínim de cotització.

Els plans del Gobierno

El Gobierno ha anat augmentant la quantia de les pensions no contributives per invalidesa al llarg dels darrers anys. Se'ls dota d'un cert ajut econòmic mensual perquè serveixi d'alleujament financer a l'economia del titular, però també de la família.

A més d'aquestes millores en les prestacions, també es duen a terme polítiques i programes específics per fomentar-ne la inclusió social i laboral. Se'n posa de disposició els recursos necessaris per aconseguir un entorn més inclusiu, suprimint les possibles barreres existents.

➡️ Pensions ➡️ Societat

Més notícies: