Una imatge de fons duna persona en cadira de rodes i una altra imatge dunes mans amb bitllets de 50 euros

SOCIETAT

Les 4 raons per les quals la Seguretat Social treu la pensió per incapacitat

La Seguretat Social aclareix que aquest ajut pot veure's retirat quan es compleixen una sèrie de condicions

La Seguretat Social s'encarrega que els treballadors amb alguna mena de malaltia o lesió quedin protegits econòmicament. D'aquí que se'ls concedeixi moltes vegades una pensió d'incapacitat permanent. Tot i això, el que molts desconeixen és que hi ha quatre motius pels quals també la pot retirar.

El manteniment d'aquest ajut dependrà sobretot de l'evolució i de la situació del beneficiari. Aquesta mena de prestació està pensada per a aquells que queden inhabilitats per dur a terme una feina.

La Seguretat Social retira la pensió per incapacitat en 4 casos

La primera raó per la qual la Seguretat Social pot sprimir la pensió és per una millora de la salut. Si el tribunal mèdic detecta en una de les revisions que hi ha hagut una evolució favorable de la malaltia, podria decidir-ne la retirada immediata.

Un segon motiu seria la reincorporació al mercat laboral. No cal que torni a treballar a la mateixa feina per la qual se li va concedir la incapacitat. Per deixar de rebre la prestació cal que els ingressos superin certs límits fixats per la Llei.

La tercera situació que entra a escena és quan el beneficiari arriba a l'edat legal de jubilació. Si això passa, la pensió d'incapacitat permanent passarà a convertir-se automàticament en una de jubilació.

Finalment, la quarta raó per la qual es treu l'ajuda de la Seguretat Social és la mort del titular de la prestació. La decisió de retirada de la pensió d'incapacitat es pren després que hi hagi una anàlisi de la situació mèdica i laboral del treballador. També es tenen en compte les lleis i les normatives en curs.

Quants nivells d'incapacitats permanent hi ha?

La Seguretat Social diferencia entre cinc tipus d'incapacitat permanent:

  1. Incapacitat permanent parcial: el treballador pateix una incapacitat igual o superior al 33% per exercir la professió. Això no serà impediment perquè pugui desenvolupar les seves tasques.
  2. Incapacitat permanent total: el professional no té capacitat per desenvolupar les tasques essencials de la professió. No obstant això, sí que pot exercir una altra tasca.
  3. Incapacitat permanent absoluta: el professional està inhabilitat per fer qualsevol mena de treball.
  4. Gran Invalidesa: la persona amb incapacitat permanent absoluta requereix l'ajuda d'una altra persona per a activitats comunes del dia a dia.
  5. Incapacitat permanent en grau de Gran Invalidesa per Conseqüències de Malaltia Comuna. Es tracta d'una situació semblant a la de Gran Invalidesa. Tot i això, el motiu de la incapacitat és una malaltia no derivada d'accident laboral o malaltia professional.