Muntatge amb una imatge de fons d'una persona amb bitllets de 50 i 100 euros a la mà i una altra imatge amb el logotip d'Hisenda
SOCIETAT

L'avís d'Hisenda als pares que fan transferències als fills: posa't alerta

Hisenda limita els traspassos de diners que es puguin fer entre familiars imposant elevades sancions

Hisenda fa una advertència als pares que efectuïn transferències als fills. Hi ha certs moviments de diners que poden arribar a resultar una mica sospitosos per les quantitats. Per això cal conèixer els límits permesos sense necessitat de posar-ho en coneixement de l'Agència Tributària.

Hi ha certa preocupació davant les possibles evasions fiscals que es puguin dur a terme en forma de donacions encobertes. El traspàs de diners entre familiars queda topat als 6.000 euros. A partir d'aquest import cal donar les explicacions pertinents al fisc.

Hisenda pot reclamar informació detallada sobre la procedència dels diners i el motiu de l'ingrés. Però encara que es moguin quanties inferiors, també arriba a exercir un cert control. Per tant, si la transferència arriba als 3.000 o 4.000 euros, tampoc no es pot descartar que facin una investigació.

En principi, tot feia indicar que aquest tipus d'operacions entre familiars no implicava cap mena de complexitat. No obstant això, queda comprovat com n'és d'important seguir amb atenció les indicacions que efectuïn des de l'Agència Tributària. En cas contrari correm el risc de rebre algun tipus de sanció.

Les multes d'Hisenda per no actuar correctament amb les transferències

Hisenda imposa multes elevades en aquells casos en què les transferències no es facin de manera correcta. Les multes poden anar des dels 600 euros fins als 150.000. L'import exacte dependrà de la quantitat que no s'hagi declarat i d'altres motius estimats per l'Agència Tributària.

Uns documents, una calculadora i unes monedes de fons, amb una noia subjectant bitllets d'euros, i al cercle el logotip d'Hisenda

Aquells que facin traspassos de diners amb regularitat entre pares i fills han d'estar al corrent de les regulacions fiscals. De la mateixa manera que no s'han de superar els 6.000 euros en aquestes operacions, tampoc no convé fer ingressos de diners de manera molt regular. Això també aixecaria sospites entre les autoritats tributàries.

En la majoria dels casos, aquestes transferències es fan amb les millors intencions i amb un propòsit purament personal. És el cas, per exemple, d'ajudar econòmicament un fill a pagar un pis o un cotxe. Però això no impedeix que l'ombra del fisc sempre sigui molt present, ja que Hisenda no sap ni d'on venen aquests diners ni perquè s'està traspassant.

Hisenda incideix en la necessitat de mantenir-se informat i actuar amb transparència per no veure's afectat per una multa. També convé deixar-se assessorar pel banc abans de fer qualsevol mena de gestió que impliqui certs moviments de diners.

➡️ Societat

Més notícies: