Una dona amb les mans al cap, asseguda davant d?un ordinador portàtil, amb una imatge superposada de l?Institut Nacional de Seguretat Social d?Espanya.
ECONOMIA

Ocultar certa informació a la Seguretat Social es paga molt car: penes de presó

La Seguretat Social ha de conèixer la situació de la persona que percep algun tipus de pensió o ajut

Ocultar la mort d'un familiar per continuar cobrant la pensió és un delicte greu que pot tenir conseqüències molt serioses. La Seguretat Social és molt clara: els que cometen aquest tipus de frau s'enfronten a penes de presó i a l'obligació de tornar tots els diners cobrats indegudament.

Quan un pensionista mor, els seus familiars propers tenen l'obligació d'informar les administracions sobre aquesta defunció. Si no ho fan, aquesta omissió es pot considerar una infracció. "Cobrar la pensió d'un mort, amagant aquesta informació a l'Administració, és un delicte contra la Seguretat Social que pot donar lloc a sancions penals", indica l'organisme estatal.

A més, la Seguretat Social assegura que les persones que l'hagin cobrat de manera indeguda les hauran de tornar.

Fotomuntatge amb una imatge de fons d'una mà amb una cartera i al capdavant un jubilat preocupat

On i com comunicar la mort?

Els familiars han de posar en coneixement de la Seguretat Social la mort de la persona. Aquesta notificació es pot fer a través de la seu electrònica de la Seguretat Social. També és possible informar d'aquesta situació de manera presencial a qualsevol dels centres de la Seguretat Social.

Per realitzar aquesta comunicació, només cal facilitar el certificat de defunció del pensionista. Aquest és un document oficial que expedeix el metge i que acredita la mort d'una persona, a més de la data i lloc. El familiar també haurà de presentar aquest certificat al Registre Civil per a la seva inscripció.

Aquest procés té uns terminis. Expliquen que hi ha 30 dies hàbils (no compten dissabtes, diumenges ni festius) des que té lloc la mort.

Conseqüències legals: penes de presó i multes

L'any passat, l'Audiència de València va condemnar una dona a dos anys de presó i una indemnització de 135.805 euros a l'Institut Nacional de la Seguretat Social. Havia amagat la mort del seu germà durant 24 anys per continuar cobrant la pensió d'orfandat que se li havia concedit.

Fotomuntatge amb una imatge de fons d'una dona jubilada amb cadira de rodes i una rodona vermella amb una mà amb bitllets de 50 euros

Aquest cas és un exemple clar de les greus conseqüències que pot tenir ocultar la mort d'un familiar. La Seguretat Social i els tribunals no dubten a aplicar sancions severes als que cometen aquest tipus de frau.

És fonamental notificar la mort a la Seguretat Social en el termini establert i aportar el certificat de defunció corresponent. D'aquesta manera, s'eviten problemes legals i es compleixen les obligacions establertes per la llei.

➡️ Economia

Més notícies: