Un grup de treballadors sobre una bastida, a la part dreta un home amb la boca oberta sorprès, i al cercle, un contracte

SOCIETAT

La Seguretat Social alerta: la multa que imposen per fer això amb els treballadors

La Seguretat Social recorda que no tenir regularitzat un empleat es considera com una infracció greu

A Espanya, donar d'alta els treballadors a la Seguretat Social és una obligació essencial per a totes les empreses i autònoms. Aquest procés assegura que els empleats tinguin accés a prestacions bàsiques com l'atenció mèdica, les cobertures per accidents laborals i les prestacions per desocupació. No complir aquesta normativa pot portar greus conseqüències legals i econòmiques per als ocupadors.

Imatge de fons de dos treballadors a la fàbrica de Ford a Almussafes, el 24 d'octubre del 2022, amb una altra imatge d'un home amb gest de preocupació

Multes per no donar d'alta els treballadors

La normativa vigent estableix que no donar d'alta un treballador a la Seguretat Social es considera una infracció greu. Segons la Llei sobre Infraccions i Sancions a l'Ordre Social (LISOS), les multes per aquesta omissió varien depenent de la gravetat de la infracció i del nombre de treballadors afectats:

  • Grau mínim: de 3.750 a 7.500 euros.
  • Grau mitjà: de 7.501 a 9.600 euros.
  • Grau màxim: De 9.601 a 12.000 euros.

Aquestes multes són aplicades per cada treballador no donat d'alta. A més a més, si durant una inspecció es detecten múltiples infraccions, la multa per cada infracció s'incrementa proporcionalment. Per exemple, si hi ha dos treballadors sense alta, la multa s'incrementarà en un 20% per cada infracció addicional, i així successivament fins a un "límit màxim".

No només s'imposen multes, sinó que també s'han de pagar les cotitzacions socials no abonades amb els recàrrecs corresponents. En situacions més greus, l'incompliment pot tenir conseqüències penals. Per exemple, si es tracta de frau o una evasió sistemàtica, les penes poden incloure presó de sis mesos a sis anys.

A més, no donar d'alta als treballadors pot resultar en la pèrdua d'accés a beneficis i drets laborals per part del treballador, com ara l'accés a la sanitat pública, la cobertura per accidents laborals i les prestacions per desocupació. Això pot afectar negativament la qualitat de vida del treballador i la seva capacitat per rebre assistència en cas de necessitat.

Muntatge de feix de bitllets de 50 euros i cartell de la Seguretat Social

Exigències de la Seguretat Social

Per evitar aquestes sancions, és crucial que els ocupadors compleixin les seves obligacions legals i assegurin que tots els treballadors estiguin donats d'alta a la Seguretat Social abans de començar la seva activitat laboral. Això inclou no només l'alta inicial, sinó també la comunicació de qualsevol canvi en les condicions de treball, com ara modificacions de salari o baixes laborals.

La Seguretat Social exigeix ​​que l'alta es faci prèviament a l'inici de la relació laboral. No es pot tramitar l'alta de forma retroactiva, i qualsevol intent de fer-ho pot ser vist com un intent de frau.

Com prevenir sancions?

Per evitar problemes, és recomanable que les empreses i autònoms segueixin els passos següents:

  • Mantinguin un sistema eficient de gestió de nòmines i altes de treballadors.
  • Estiguin sempre al corrent dels canvis en la normativa laboral i de Seguretat Social.
  • Comuniquin totes les altes i baixes dels empleats en els terminis establerts.
  • Compteu amb l'assessoria de professionals en matèria laboral per garantir el compliment normatiu.

Complir aquestes obligacions no només protegeix els treballadors, sinó que també ajuda les empreses a evitar sancions costoses ia mantenir una operació legal i ètica.

➡️ Societat

Més notícies: