Imatge de fons duna persona en cadira de rodes i una altra dun cartell del Ministeri dOcupació i Seguretat Social
SOCIETAT

La Seguretat Social anuncia una novetat fonamental amb la prestació d'incapacitat

La Seguretat Social aclareix què passa quan un treballador es queda de baixa i no està donat d'alta per l'empresa per a qui presta serveis

Els darrers dies s'ha donat un fet que ha provocat un canvi rellevant que afectarà els que percebin una prestació per incapacitat temporal. S'empara en una sentència del Suprem. En cas que un treballador estigui de baixa per accident no laboral, serà l'empresa la que assumeixi el subsidi si no es troba donat d'alta a la Seguretat Social.

D'aquesta manera, el Suprem rebutja el recurs que va presentar una companyia contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia (TSJA). Tot això té el seu origen en un cas que va afectar una treballadora que feia tasques de comercial. El setembre del 2014 va patir un accident no laboral que la va mantenir de baixa fins al maig del 2015.

Aquesta persona no estava donada d'alta a la Seguretat Social en el moment en què es van produir els fets. Pel que des de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) se li va denegar la prestació per incapacitat temporal, recull Noticias Trabajo.

En vista d'això, l'empleada va optar per recórrer als tribunals, presentant una demanda davant del Jutjat Social número 1 d'Almeria. El tribunal entenia que "la responsabilitat directa" de l'ajuda requeia a l'empresa per a la qual prestava serveis. El portal Confilegal aclareix, a més a més, que el pagament que rebia era amb una base reguladora de 1.250 euros.

La treballadora no es va rendir i va interposar un recurs de suplicació. Va esgrimir que en "tractar-se d'un accident, i no d'una malaltia, sí era aplicable la responsabilitat subsidiària" a la Seguretat Social. Aquest recurs va ser desestimat pel TSJA, per això es va decidir elevar el cas al Suprem.

El paper de la Seguretat Social en aquest cas

La Seguretat Social denegava el pagament de la incapacitat temporal a l'empleada perquè no estava donada d'alta. Però la treballadora reclamava que la responsabilitat de l'abonament d'aquest ajut recaigués sobre l'empresa. Tot i això, havia de ser l'Institut Nacional de Seguretat Social el que ho assumís de forma subsidiària.

La recent sentència del Suprem, del 21 de febrer del 2024, servirà per unificar criteris. Determina que si el professional no està donat d'alta, “el pagament del subsidi recau directament i exclusivament sobre l'empresa”. D'aquesta manera, ni la Seguretat Social ni la mútua no hauran d'assumir cap tipus de bestreta.

A més, aclareixen que tampoc no hi ha responsabilitat subsidiària amb la incapacitat temporal per part d'aquests dos organismes quan hi hagi insolvència per part de l'empresa. Que és el que va passar amb aquest cas produït a Andalusia.

➡️ Societat

Més notícies: