Imatge de fons d´una persona mirant factures en un ordinador i una altra d´unes mans amb molts bitllets d´euros

SOCIETAT

Per què la teva nòmina no ha canviat al febrer, malgrat la pujada de l'SMI?

Hi ha diversos motius pels quals la teva empresa no t'ha apujat el sou després del recent increment de l'SMI

Molts treballadors han notat canvis en les seves nòmines després de la pujada de l'SMI el gener del 2024. Un sou mínim que arriba als 15.876 € bruts anuals i 1.134 € al mes en 14 pagues. Aquesta mesura va ser aprovada amb caràcter retroactiu des del passat 1 de gener del 2024.

A la nòmina actualitzada es recullen també els endarreriments corresponents al mes passat, el que correspondria a un extra de 54 €. Però el cas és que hi ha molts empleats que no han vist efectiva aquesta pujada a la nòmina del mes de febrer passat.

Per començar, aquells treballadors que els han augmentat el sou cobraven el 2023 menys salari que l'actual SMI de 1.134 €. Si qualsevol treballador guanya més d'aquesta quantitat, no hi hauria motiu per apujar-li el sou. Si la teva base de cotització és de 1.323 € o més al mes, incloent-hi pagues extres, no veuràs aquesta pujada a la teva nòmina.

Els motius pels quals la teva nòmina no ha crescut al febrer, tot i que ha pujat l'SMI

L'SMI no és equivalent al salari base i les empreses poden englobar els complements salarials per calcular si estan pagant el que fixa l'SMI. Serà així llevat del cas que el conveni col·lectiu digui una cosa diferent.

Amb tot, el nostre sou serà de 950 € si en sumar-se els plus salarials arribem a 1.134 mensuals. Parlem d'una estratègia sobre la qual els sindicats no estan d'acord i que defineixen com a "discriminatòria". Però si ens fixem en el que dicta pel Tribunal Suprem en diferents sentències, aquesta pràctica és legal segons l'Estatut dels Treballadors (article 27).

Així pots reclamar si no t'han pujat l'SMI

Així, el sou base no ha de ser igual a l'SMI i sí que ho ha de ser el sumatori dels plusos més aquest salari el que ha d'arribar a l'actual salari mínim. D'altra banda, en el cas de tenir un plus de millora contínua i no disposar de complements salarials, aquest plus ve reflectit a la nòmina.

Igualment, si es puja el sou base i arriba o supera l'SMI, les empreses no estan obligades a apujar els sous. Fora dels casos esmentats i si estem treballant a jornada completa i no arribem a l'actual SMI, hauríem de reclamar a l'empresa.

Si rebutgen la nostra petició, hauríem de presentar una papereta de conciliació al Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació (SMAC). També podríem posar una denúncia a la Inspecció de Treball. I en un cas límit, encara que no sol ser freqüent, caldria presentar una demanda davant del Jutjat social.

➡️ Societat

Més notícies: