Muntatge amb una persona amb papers i una calculadora i el logotip de l'Agència Tributària
SOCIETAT

L'Agència Tributària avisa: cal presentar el model 347 abans del mes de març

Aquest model té l'objectiu de trobar irregularitats en comparar les dades de l'afiliat al RETA i els proveïdors

L'Agència Tributària s'ha posat seriosa amb una sèrie de contribuents només començar el nou any. Ho ha fet amb aquells que han de presentar un model important abans del mes de març. Estem referint-nos al 347, un que molts ja coneixen com la Declaració Anual d'Operacions amb Tercers.

Aquest és clau quant a la tributació a l'Agència Tributària. I té com a objectiu trobar possibles irregularitats entre les dades de l'afiliat al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i els seus proveïdors.

El cas és que són molts els empresaris que han d'emplenar de forma escrupolosa el model esmentat 347. I és que qualsevol error de què tingui constància l'Agència Tributària serà el primer pas per investigar aquest contribuent.

Des d'Hisenda exposen que "els qui facin activitats empresarials o professionals (autònoms, empresaris, proveïdors i clients) hauran de declarar totes les persones o entitats amb qui efectuïn operacions. Unes que, en conjunt per a cadascuna de les esmentades persones o entitats, hagin superat la xifra de 3.005,06 euros durant l'any natural corresponent”.

Apunta el termini de presentació del model 347 de l'Agència Tributària

Pel que fa al termini de presentació, encara tenim marge, ja que finalitza el pròxim 29 de febrer. És al mes de febrer quan solen presentar-se la majoria de moviments empresarials ja siguin operacions immobiliàries, entregues i adquisicions de béns i serveis.

També poden ser transaccions amb entitats asseguradores, arrendaments sense retenció d'IRPF o subvencions i ajuts sense reemborsament. Així i tot, per a aquells que tinguin l'obligació de presentar aquest document, han d'accedir a la Seu Electrònica de l'Agència Tributària i seguir aquests passos senzills.

✅ Cómo rellenar el MODELO 347 casilla por casilla ✍🏼 [2024]

En cas de ser una persona física (menys les persones adscrites a la DCGC o UGGE), es podrà fer a través d'Internet amb el sistema de signatura amb clau PIN. A més, es pot fer amb signatura electrònica avançada o mitjançant un sistema identificatiu i d'autenticació. I es podrà dur a terme utilitzant un certificat electrònic reconegut.

Per a persones jurídiques i persones físiques adscrites a la DCGC/UGGE, les administracions públiques, societats anònimes i limitades, i altres entitats, ho presentaran per Internet. I ho faran amb signatura electrònica avançada o un sistema d'identificació i autenticació, també mitjançant un certificat reconegut.