Muntatge amb una persona amb papers i una calculadora i el logotip de l'Agència Tributària
SOCIETAT

Hisenda avisa molts autònoms: han de presentar el model 390 com més aviat millor

Si no compleixen les exigències d'Hisenda, els professionals per compte propi haurien d'enfrontar-se a una multa

Molts autònoms han de posar una atenció especial al darrer avís emès per Hisenda. Disposen de pocs dies per presentar el model 390. En concret, tenen fins a finals de gener.

En aquest document es recull un resum anual de l'IVA repercutit i suportat a les factures del darrer exercici. És un complement dels models 303 que es lliuren durant l'any a l'Agència Tributària amb les declaracions trimestrals de l'IVA.

Des d'Hisenda insisteixen en la necessitat de prestar una certa atenció a aquest apartat. Ja que els comptes han de quadrar en tots dos models. És a dir, caldrà que coincideixi la xifra del 390 amb la suma dels models 303 facilitats els trimestres anteriors.

Encara que tingui una funció merament informativa, hi ha l'obligació de presentar-lo abans que arribi al febrer. Aquesta declaració recull un resum anual de l'IVA, que ha de coincidir amb les liquidacions trimestrals esmentades.

Hisenda comprovarà tota la informació fiscal facilitada per part de l'autònom o la persona que exerceixi una activitat econòmica. En cas de detectar algun tipus d'irregularitat, el contribuent s'exposaria a una sanció.

Com s'ha de presentar

El model 390 d'Hisenda s'ha de presentar de manera telemàtica. És l´única manera d´aportar-ho. Per això, el ciutadà haurà d'accedir a la pàgina habilitada per l'Agència Tributària.

Cal que es facilitin totes les dades que exigeix l'òrgan estatal. Entre altres coses, caldrà reunir les dades de l'IVA dels quatre trimestres del 2023.

També caldrà aclarir el percentatge d'IVA aplicat, la base imposable i el tipus impositiu. Aquest darrer variarà en funció de l'activitat econòmica que es dugui a terme. Serà del 4%, el 10% o el 21%.

Quan es tracten de tràmits amb Hisenda caldrà actuar amb molta responsabilitat. Sobretot perquè no hi hagi errades que ens puguin suposar una multa. Si es tenen dubtes o hi ha desconeixement sobre la qüestió, seria convenient posar-se en mans d'assessors.