Imatge de fons de dues dones grans ballant i feliços amb una altra imatge d'un pot amb monedes i la mà d'una persona ficant dins un euro
SOCIETAT

La pensió que poden cobrar el 2024 els espanyols que no hagin cotitzat el mínim

Això és el que arribaran a cobrar el 2024 aquells jubilats que no van cotitzar els 15 anys mínims que es requereixen per a una pensió contributiva

L'increment de les pensions aquest 2024 alleuja els jubilats, ja que la revaloració generalitzada per a totes les pensions contributives és del 3,8%.

Hi ha un augment del 6,9% a les pensions no contributives i a l'Ingrés Mínim Vital, mentre que les pensions mínimes contributives han pujat entre el 5,3% i el 6,9%.

Però, què passa si no s'ha cotitzat el mínim de 15 anys necessaris per accedir a una pensió contributiva de jubilació? Doncs el sistema brinda una pensió de jubilació no contributiva per a persones més grans de 65 anys sense historial de cotitzacions suficients.

Això vol dir que les persones que no hagin arribat a cotitzar els 15 anys necessaris per cobrar una pensió de jubilació, no es queden desemparades. Podran cobrar una paga, més petita això sí, sempre que no tinguin cap altre tipus d'ingressos molt elevats.

Per obtenir aquest benefici el 2024, després de l'augment anual, cal complir una sèrie de requisits.

Aquests són els requisits a complir

En el context de la pensió no contributiva de jubilació, cal tenir 65 anys o més i haver residit al país durant almenys 10 anys. D'aquests anys, dos han de ser consecutius i directament anteriors a la data de sol·licitud.

La resta de requisits són comuns a la pensió no contributiva de jubilació i d'invalidesa:

  • Els ingressos anuals per al 2024 no han de superar els 7.250,60 euros.
  • En cas de conviure amb familiars, les xifres varien. Si el sol·licitant comparteix habitatge només amb el seu cònjuge i/o parents de segon grau (pares, avis, fills, nets i germans):

CONVIVENTSLÍMIT
Dos12.326,02 euros cada any
Tres17.401,44 euros cada any
Quatre o més22.476,86 euros per any

  • Si entre els parents consanguinis amb què comparteix llar s'inclou específicament algun dels seus pares o fills, les xifres experimenten un augment addicional:

CONVIVENTSLÍMIT
Dos30.815,05 euros cada any
Tres43.503,60 euros cada any
Quatre o més56.192,15 euros cada any

Quant cobren els jubilats per la pensió no contributiva?

Després de la ja esmentada pujada del 6,9%, les pensions no contributives quedarien de la manera següent en comparació a l'any passat:

Diners que es cobrava i es cobra per la pensió no contributiva el 2023 i 2024

TIPUS DE PENSIÓ NO CONTRIBUTIVA20232024
De jubilació íntegra484,61 euros al mes

6.784,54 euros cada any
517,90 euros al mes

7.250,60 euros
De jubilació del 25%121,15 euros al mes

1.696,14 euros per any
129,48 euros al mes

1.812,65 euros cada any
Amb dos beneficiaris a la mateixa unitat familiar411,92 euros al mes

5.766,86 euros cada any
440,22 euros al mes

6.163,01 euros a l'any
Amb tres beneficiaris a la mateixa unitat familiar387,69 euros al mes

5.427,63 euros cada any
414,32 euros al mes

5.800,48 euros cada any
Amb quatre beneficiaris a la mateixa unitat familiar375,57 euros al mes

5.258,02 euros cada any
401,37 euros al mes

5.619,22 euros cada any