Muntatge amb cotxe patrulla de Mossos d'Esquadra i cercle amb fila de persones immigrants
POLÍTICA

Mossos d'Esquadra envien un avís sobre els acords de Junts amb el PSOE

Segons el sindicat USPAC, en cas que es porti a terme el traspàs competencial, Mossos d'Esquadra no compta actualment amb els recursos necessaris

El sindicat de Mossos d'Esquadra USPAC adverteix sobre la manca de recursos per assumir les suposades noves competències d'immigració. Encara que es neguen a donar valoracions polítiques pel que fa a la mesura, asseguren que falten efectius tant d'infraestructura com a materials. Per aquest motiu, des del sindicat demanen prudència fins a conèixer “molt bé” com s'executarà i, aleshores, conèixer si és assumible o no.

El pacte aconseguit perquè Junts no s'oposés als primers decrets presentats pel Govern, inclou el traspàs competencial de les polítiques d'immigració a Catalunya, entre d'altres. Un fet que ha aixecat les crítiques tant per part de Jupol, sindicat de la Policia Nacional, com de l'oposició.

Des del Departament d'Interior de la Generalitat asseguren que, en cas que hi hagi un traspàs competencial, es farà comptant amb els recursos pertinents per part de l'Estat. Tot i això, admeten que caldrà veure com es porta a terme.

El traspàs no és constitucional

Sobre la viabilitat del traspàs, en principi no plantejaria cap problema. Tal com diu l'article 150 de la Constitució Espanyola: “L'Estat podrà transferir o delegar a les comunitats autònomes, mitjançant llei orgànica, facultats corresponents a matèria de titularitat estatal que per la seva naturalesa siguin susceptibles de transferència o delegació”. Per tant, mitjançant una llei orgànica pertinent, el traspàs es podria fer.

Així i tot, el principal motiu pel qual no és constitucional és perquè, senzillament, no ho és. L'article 149 de la Constitució Espanyola detalla quines són les competències exclusives de l'estat i, per tant, que no haurien de poder ser traspassades.

En el punt número 2 d'aquest article, explicita textualment: “Nacionalitat, immigració, emigració, estrangeria i dret d'asil”. Per tant, en cas que hi hagi un traspàs, aquest podria ser tombat pel Tribunal Constitucional.

Aleshores, l'única possibilitat factible que hi ha, mitjançant l'article 167 de la Constitució Espanyola, seria la reforma de l'article 150. Cosa que hauria d'obtenir el suport de tres cinquenes parts del Congrés i el Senat. La qual cosa requeriria molt més temps i esforç que el que es va trigar a fer el pacte entre Junts i PSOE.