Una dona introdueix el seu vot en una urna a les eleccions, i al cercle, la bandera de Catalunya
POLÍTICA

Eleccions Catalunya 2024: Excuses legals per no estar en una mesa electoral

Et pots deslliurar de ser membre d'una Mesa Electoral a les eleccions de Catalunya si compleixes una sèrie de condicions


Les eleccions de Catalunya tindran lloc el pròxim 12 de maig. Aquest dia, milions de ciutadans estan cridats a les urnes, però també són uns quants els que s'hauran de presentar a la Mesa Electoral per treballar. No obstant això, hi ha una sèrie d'excuses legals a les quals es pot recórrer per no ocupar el lloc que se'ls ha designat durant aquesta jornada.

Els ciutadans que surtin escollits en qualitat de titulars o suplents de la mesa poden presentar al·legacions sempre que tinguin una causa justificada. Des que reben la comunicació tenen un termini de set dies naturals per formalitzar el recurs. Serà per escrit i davant de la Junta Electoral de Zona (JEZ).

A les eleccions de Catalunya, les al·legacions es resoldran en un període màxim de cinc dies. És el temps que tenen per posar-ho en coneixement de l'interessat. I només hi haurà dues opcions.

Per una banda, que s'accepti l'al·legació i hagin de designar un altre membre de la mesa, o que se'n desestimi la causa plantejada i s'hagi de presentar al lloc.

En cas que finalment no s'acudís a la taula sense que hi hagués un motiu justificat, s'enfrontaria a un delicte. Està castigat amb una pena de presó que va des dels 3 mesos fins a 1 any o multa de 6 a 24 mesos.

Qui queda exempt de la Mesa Electoral a les eleccions de Catalunya?

Hi ha una sèrie de causes considerades com a justificades que permetran que el ciutadà quedi exempt de formar part de la Mesa Electoral. Aquestes són les que recull la Generalitat a la seva web:

 • Tenir entre 65 i 70 anys.
 • Comptar amb una situació de discapacitat reconeguda.
 • Presentar una condició de pensionista amb incapacitat permanent absoluta i gran invalidesa.
 • Tenir una incapacitat temporal per a la feina.
 • Les dones a partir del sisè mes d'embaràs i les que estan en el període corresponent de descans per tenir cura del nadó.
 • Internament a hospitals i presons.
 • La condició de víctima acreditada d'un delicte en els casos en què el condemnat estigui inscrit al mateix col·legi electoral.
 • Haver estat almenys tres vegades en una Mesa Electoral durant els últims 10 anys.
 • La cura, per qüestions de guàrdia legal, de menors de 12 anys o persones amb discapacitat.
 • La cura d'un lactant, ja sigui per part dels progenitors, adoptants o persones que l'acullen.
 • La cura de familiars de fins a segon grau que siguin dependents.
 • La condició d'inelegible per ser diputat segons el que preveu la llei electoral.

Altres causes justificades per lliurar-se

La Junta Electoral de Zona també pot valorar altres causes justificades que al·legui el ciutadà designat. Aquestes en són algunes:

 • La malaltia o lesió, que encara que no suposi una incapacitat reconeguda, li impedeixi exercir les funcions de component de la mesa.
 • La condició de pensionista d'incapacitat permanent total per a una professió determinada.
 • Una situació de risc durant l'embaràs.
 • Una intervenció quirúrgica el dia de les eleccions de Catalunya, les jornades prèvies o les següents.
 • La pertinença a una comunitat religiosa en què el seu ideari sigui incompatible amb la participació en una Mesa Electoral.
 • El canvi de residència a una altra comunitat.
 • La celebració d'un esdeveniment familiar de gran transcendència durant el dia de les eleccions. Aquest ha de ser inajornable i que el seu ajornament provoqui un perjudici econòmic.
 • Ser pare o mare d'un menor de 14 anys en els casos en què s'acrediti que l'altre progenitor no es pot ocupar de tenir-ne cura.
 • Altres situacions que puguin ser tingudes en compte per la JEZ.
➡️ Política

Més notícies: