Fotomuntatge amb una imatge de fons de la Seguretat Social, al capdavant una rodona vermella amb una persona amb cadira de rodes i una mà amb bitllets d'euro
ECONOMIA

La Seguretat Social no fa broma: el càstig que pot imposar a aquests espanyols

Els beneficiaris de la incapacitat poden arribar a perdre el 20% de la prestació, si es donen diverses circumstàncies

La Seguretat Social ofereix diferents tipus de pensions, pensant en aquells que no poden continuar la seva activitat laboral habitual. Una d'elles és la d'incapacitat permanent. No obstant això, hi ha situacions en què l'organisme estatal pot reduir aquesta prestació fins a un 20%.

La incapacitat permanent implica que un professional no pugui fer la feina habitual a causa d'una malaltia o accident. Es calcula segons la base reguladora del treballador. En termes generals, aquesta pensió equival al 55% de la base reguladora esmentada.

Tot i això, aquest percentatge pot augmentar en un 20% per a aquells treballadors majors de 55 anys. Aquest increment s'aplica quan hi ha una manca de preparació general o especialitzada.

Muntatge amb bitllets d'euro i persona amb cadira de rodes

També a causa de les circumstàncies socials i laborals del lloc de residència, on s'entén que el treballador té dificultats per trobar feina. Si això passa, la pensió s'amplia i pot arribar fins al 75% de la base reguladora.

Quan es pot perdre l'increment del 20%?

Tot i que l'increment del 20% és una ajuda important per als més grans de 55 anys, hi ha situacions en què es pot perdre. La Seguretat Social estableix que aquest increment és incompatible amb la realització de treballs per compte aliè o propi. És a dir, si el beneficiari de la pensió comença a treballar, sigui a la mateixa empresa o en una altra de diferent, perdrà l'increment del 20%.

A més, aquest augment és incompatible amb altres prestacions de la Seguretat Social que puguin derivar-se dels treballs esmentats. Per exemple, el subsidi d'incapacitat temporal, el de maternitat o les prestacions de desocupació que puguin correspondre per les mateixes feines.

Muntatge d´una dona estressada sense poder dormir i una imatge de diners

Fins a quina edat es cobra la incapacitat permanent?

La pensió per incapacitat permanent es cobra fins que el beneficiari arriba a l'edat de jubilació. En aquell moment, la pensió d'incapacitat permanent esdevé una pensió de jubilació. Cal destacar que l'import de la pensió de jubilació no pot ser inferior al de la pensió d'incapacitat permanent que s'estava percebent.

La Seguretat Social ofereix una xarxa de protecció per a aquells treballadors que no poden continuar amb la seva activitat laboral per una incapacitat. Tanmateix, és important conèixer les condicions i les limitacions d'aquestes prestacions.

En el cas de la incapacitat permanent total, l'increment del 20% per als més grans de 55 anys és una ajuda significativa. Però es pot perdre si el beneficiari comença a treballar o rep altres prestacions.

➡️ Pensions ➡️ Economia

Més notícies: