Muntatge de feix de bitllets de 50 euros i cartell de la Seguretat Social
ECONOMIA

Garrotada per als beneficiaris de l'Ingrés Mínim Vital: compte amb això

La Seguretat Social es posa en contacte amb aquells que van percebre l'ajuda, però no van complir les condicions

Molts beneficiaris de l'Ingrés Mínim Vital (IMV) han rebut recentment una notícia inesperada. La Seguretat Social els ha sol·licitat la devolució de les ajudes rebudes. Aquest gir ha generat preocupació i confusió entre els afectats, que ara s'enfronten a la incertesa d'haver de tornar els diners cobrats.

L'organisme estatal ha detectat que alguns que van percebre l'Ingrés Mínim Vital no complien els requisits necessaris. En molts casos, hem comprovat que els ingressos dels sol·licitants superaven els límits establerts per la normativa. Altres casos inclouen errors administratius o la manca d'actualització de dades personals i econòmiques.

Imatge de fons de diversos bitllets d'euros sobre una taula, amb una altra imatge d'un home en primer pla amb gest alegre i una altra d'una guardiola de porquet amb bitllets de 50 euros al costat

Motius principals per a la devolució de l'Ingrés Mínim Vital

Un dels motius principals pels quals exigeixen la devolució de l'Ingrés Mínim Vital és que els beneficiaris han superat els ingressos màxims. La normativa estableix uns límits d'ingressos que no han de ser sobrepassats per poder rebre aquesta ajuda. Si es detecta que són més grans, es considera que no té dret a la prestació.

Una altra raó és l'existència d'errors en la sol·licitud de l'ajuda. Aquests errors poden ser tant per part del sol·licitant com de l'administració. Per exemple, hi pot haver errors a la declaració d'ingressos, a la composició de la llar o a la documentació presentada.

La manca d'actualització de les dades personals i econòmiques també pot ser motiu de devolució. Els beneficiaris de l'Ingrés Mínim Vital estan obligats a informar la Seguretat Social de qualsevol canvi en la situació econòmica o familiar. Si no es comuniquen aquestes variacions, l'administració pot considerar que s'ha rebut l'ajuda de manera indeguda.

Una persona maneja bitllets d'euro, i al cercle, una cartera amb bitllets i monedes

Què han de fer els beneficiaris?

Si heu rebut una notificació de la Seguretat Social sol·licitant la devolució de l'Ingrés Mínim Vital, és important que actueu amb rapidesa. Llegeix detingudament la carta remesa per aquest organisme per entendre el motiu de la devolució i la quantitat que has de tornar.

Si teniu dubtes sobre la notificació, és recomanable que consulteu amb un advocat o un assessor especialitzat en temes de Seguretat Social. En cas que entenguis que la reclamació no és justa pots presentar al·legacions davant la Seguretat Social. Tens un termini de 30 dies per fer-ho des de la recepció de la notificació.

Quan no pugueu tornar els diners d'una sola vegada, podeu sol·licitar un pla de pagaments a la Seguretat Social. Això us permetrà tornar els diners en quotes mensuals.

➡️ Economia

Més notícies: