Imatge de fons d´una persona mirant factures en un ordinador i una altra d´unes mans amb molts bitllets d´euros
ECONOMIA

La Seguretat Social avisa sobre l'extra d'estiu si cobres l'Ingrés Mínim Vital

La Seguretat Social revela si els perceptors d'aquesta ajuda poden gaudir d'una paga extraordinària aquests dies

La Seguretat Social ha aclarit un dubte comú entre els beneficiaris de l'Ingrés Mínim Vital (IMV). Molts es qüestionen si es pot cobrar una paga extra a l'estiu.

Aquesta pregunta és freqüent, sobretot quan s'acosten els mesos de juny i juliol. I moltes persones esperen un ingrés addicional per fer front a les despeses típiques d'aquesta època.

Aquest organisme indica que aquestes persones no tenen dret a cobrar extres. Aquesta informació ha estat confirmada per la Seguretat Social, que regula i gestiona aquest ajut econòmic.

Muntatge de fotos d´una cartera oberta i un home amb rostre pensatiu

Quantes mensualitats reben els beneficiaris de l'Ingrés Mínim Vital?

Els beneficiaris de l'ingrés mínim vital reben 12 mensualitats. Això vol dir que l'import de l'ajut es distribueix de manera uniforme al llarg de l'any. No hi ha pagaments addicionals al juny o al desembre, com passa amb altres prestacions o salaris que inclouen pagues extres. Aquest ajut s'abona mensualment i la Seguretat Social sol fer el pagament entre els dies 1 i 4 de cada mes.

Tot i això, la data exacta pot variar lleugerament depenent de l'entitat bancària del beneficiari. És important estar atent als moviments al compte bancari durant aquests primers dies del mes per confirmar la recepció del pagament.

Què és l'Ingrés Mínim Vital?

L'Ingrés Mínim Vital és una prestació econòmica destinada a garantir un nivell mínim d'ingressos a persones i famílies amb vulnerabilitat econòmica. Aquest ajut cerca reduir la pobresa i l'exclusió social, proporcionant un ingrés bàsic que permeti cobrir les necessitats essencials.

Imatge de fons d´una família amb dos fills d´esquena i amb caixes, i una altra imatge d´una mà amb bitllets d´euros

Poden sol·licitar aquest ajut les persones i famílies que compleixin amb certs requisits econòmics i de residència. Entre els requisits més importants es troben:

  • Residència a Espanya: Els sol·licitants han de residir legalment a Espanya.
  • Ingressos i patrimoni: Els ingressos i el patrimoni del sol·licitant han d'estar per sota dels llindars establerts per la Seguretat Social.
  • Edat: Els sol·licitants han de tenir entre 23 i 65 anys, encara que hi ha excepcions per a persones amb fills a càrrec.

La sol·licitud de l'Ingrés Mínim Vital es pot fer a través de la pàgina web o a les oficines de la Seguretat Social. És important reunir tota la documentació necessària i complir els requisits establerts per agilitzar el procés de sol·licitud.

➡️ Ajuts ➡️ Economia

Més notícies: