Una prestatgeria amb caixes de medicines i una mà amb diversos bitllets d'euro
ECONOMIA

Les persones amb els medicaments gratuïts: el darrer missatge de la Seguretat Social

Alguns col·lectius en situació de pobresa queden exempts de pagar les medicines per garantir així els seus tractaments

La Seguretat Social a Espanya ha implementat una sèrie de mesures per garantir que certs grups de persones no hagin de pagar pels medicaments. Aquesta iniciativa busca alleujar la càrrega econòmica dels que més ho necessiten. Així asseguren que tothom tingui accés als tractaments necessaris per mantenir la seva salut.

Hi ha diversos col·lectius que queden exempts d'aquesta despesa cada cop que acudeixen a la farmàcia. Entre ells es troben:

- Pensionistes amb rendes baixes: Els pensionistes la renda anual dels quals no supera els 18.000 euros estan exempts de pagar pels seus medicaments. Aquesta mesura busca protegir els jubilats amb ingressos limitats. Garanteixen que puguin accedir als tractaments que necessiten sense preocupar-se pel cost.

Muntatge d'una noia amb mal de coll i una rodona amb fàrmacs

- Persones amb discapacitat. Aquelles persones que tenen reconeguda una discapacitat igual o superior al 33% també estan exemptes de pagar pels medicaments. La Seguretat Social considera que aquestes persones poden tenir més necessitats mèdiques i, per tant, requereixen un suport addicional.

- Aturats de llarga durada: Les persones amb més d'un any en situació de desocupació i que no reben cap prestació econòmica. Aquesta mesura busca alleujar la càrrega econòmica dels que estan en una situació vulnerable i necessiten suport per mantenir la salut.

- Beneficiaris de l'Ingrés Mínim Vital (IMV). Els beneficiaris de l'IMV, una ajuda econòmica destinada a garantir un nivell mínim d'ingressos a les famílies en situació de pobresa. Així, les persones més vulnerables poden accedir als tractaments necessaris.

Per què estan exempts de pagar els fàrmacs?

La Seguretat Social ha implementat aquestes exempcions per garantir que tots els ciutadans tinguin accés als medicaments necessaris. Al marge de l'estat de la vostra economia. La salut és un dret fonamental i, en molts casos, el cost dels medicaments pot ser una barrera per accedir als tractaments.

Consulta mèdica i dona amb mal de budell

A més, aquestes mesures busquen reduir les desigualtats a l'accés a la salut. Les persones amb rendes baixes, discapacitats o en situació de desocupació solen enfrontar més dificultats econòmiques. Per això necessiten un suport addicional per garantir-ne el benestar.

Com accedir als medicaments gratuïts?

Per accedir als medicaments gratuïts, cal complir els requisits establerts per la Seguretat Social i presentar la documentació corresponent. En la majoria dels casos, l'exempció s'aplica automàticament, però és important estar informat i, si cal, sol·licitar-ne l'exempció.

➡️ Economia

Més notícies: