Muntatge amb una dona gran prenent apunts, un cercle amb un senyal del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i una cartera amb diversos bitllets d'euro
ECONOMIA

La desconeguda ajuda que pot aprovar la Seguretat Social si se't mor un familiar

Els familiars més pròxims al difunt podran cobrar una paga, si demostren que depenien econòmicament d'ell

Quan un ésser estimat mor, a més del dolor emocional, moltes famílies enfronten dificultats econòmiques. Tot i això, la Seguretat Social ofereix una ajuda que molts desconeixen: la pensió en favor dels familiars. Pot ser crucial per alleujar la càrrega financera en moments complicats.

Consisteix en una prestació econòmica que abona la Seguretat Social a certs familiars del difunt. L'objectiu és proporcionar un suport financer a aquells que depenien econòmicament d'ell i que, després de la mort, es troben en una situació de vulnerabilitat.

Muntatge amb una dona una mica més gran somrient i bitllets d'euro en una cartera

Els familiars que tenen dret a percebre aquesta pensió

No tots els familiars del difunt tenen dret a aquesta pensió. La Seguretat Social estableix una llista específica de beneficiaris potencials:

  • Nets i germans: Menors de 18 anys o més grans amb discapacitat.
  • Pares i avis: Si tenen més de 60 anys o estan incapacitats per a treballar.
  • Fills i germans del difunt: Si són més grans de 45 anys, solters, vidus o divorciats, i sense mitjans econòmics propis.

Per poder accedir a aquesta ajuda de la Seguretat Social cal complir certs requisits. Aquests varien segons el tipus de familiar que sol·liciti la pensió.

El beneficiari ha de demostrar una dependència econòmica de la víctima

El sol·licitant ha d'haver depès econòmicament del difunt. Això vol dir que la víctima era la principal font d'ingressos del sol·licitant. A més, ha d'haver conviscut amb el mort durant almenys dos anys abans de morir.

S'exigeix també que la víctima hagi cotitzat a la Seguretat Social durant un període mínim. Aquest període varia segons la causa de la mort (malaltia comuna, accident laboral, etc.).

Primer pla de les mans d'una persona gran i la imatge de diversos bitllets d'euros al costat

Com sol·licitar la pensió a favor dels familiars?

El procés per sol·licitar aquesta ajuda de la Seguretat Social és relativament senzill, però és important seguir els passos correctament. Caldrà reunir la documentació necessària. És a dir, el certificat de defunció, llibre de família, documents que acreditin la dependència econòmica i la convivència, entre d'altres.

La sol·licitud es pot presentar a qualsevol oficina de la Seguretat Social o a través de la seva pàgina web. Aquest organisme avaluarà la sol·licitud i, si es compleixen tots els requisits, concedirà la pensió.

La pensió a favor dels familiars és una ajuda valuosa que ofereix la Seguretat Social. És un gran suport per a aquells que han perdut un ésser estimat i en depenien econòmicament. Conèixer aquesta prestació i saber com sol·licitar-la pot marcar una gran diferència en moments de dificultat.

➡️ Ajuts ➡️ Economia

Més notícies: