Una dona embarassada treballant en una oficina, i bitllets de 50 euros a la dreta
ECONOMIA

La Seguretat Social recorda el permís que poden cobrar les dones treballadores

La baixa per risc d'embaràs es concedeix a les treballadores que poden posar en risc la salut o la del nadó

La baixa laboral per risc d'embaràs és un dret que tenen totes les treballadores a Espanya per protegir la seva salut i la del nadó. La Seguretat Social és l'encarregada de gestionar i pagar aquesta prestació.

Es concedeix a les embarassades quan exerceixen una tasca complexa, que pugui posar en perill el seu estat. I, una cosa molt important, aquesta baixa és diferent de la baixa per malaltia comuna o per maternitat.

Pacient embarassada en consulta amb el metge

Quan es cobra durant la baixa per risc d'embaràs?

La quantitat que es cobra durant la baixa per risc d'embaràs és el 100% de la base reguladora. La base reguladora es calcula en funció de la cotització de la treballadora a la Seguretat Social. En termes simples, la base reguladora és la mitjana de les bases de cotització dels darrers mesos treballats.

Per exemple, si una treballadora té una base reguladora de 1.200 euros al mes, cobrarà 1.200 euros durant la baixa per risc d'embaràs. És important destacar que aquesta quantitat està subjecta a retencions d'IRPF i cotitzacions a la Seguretat Social.

Quant de temps es pot gaudir de la baixa per risc d'embaràs?

La baixa per risc d'embaràs es pot gaudir des del moment que el metge de la Seguretat Social certifica que el lloc de treball és perillós. Sigui per a la salut de la mare o del nadó. Aquesta baixa es manté fins que desaparegui el risc o fins al començament del permís per maternitat.

Muntatge amb metge escrivint i cercle vermell amb ploma en un paper

El permís per maternitat comença generalment a la setmana 37 d'embaràs, encara que es pot avançar en cas de part prematur. Per tant, la durada de la baixa per risc d'embaràs varia depenent de quan es detecti el risc i la data del part.

Com se sol·licita la baixa per risc d'embaràs?

Per sol·licitar la baixa per risc d'embaràs, la treballadora ha de seguir aquests passos:

  • Informe mèdic: acudir al metge de la Seguretat Social per obtenir un informe que certifiqui el risc.
  • Comunicació a l'empresa: Informar l'empresa i lliurar l'informe mèdic.
  • Sol·licitud a la Seguretat Social: Presentar la sol·licitud de prestació a la Seguretat Social juntament amb l'informe mèdic i altres documents requerits.

Si l'empresa ofereix un lloc de treball alternatiu que no impliqui riscos, la treballadora no té dret a la baixa per risc d'embaràs. En aquest cas, l'empresa ha d'adaptar les condicions laborals per garantir la seguretat de la treballadora i del nadó.

➡️ Ajuts ➡️ Economia

Més notícies: