Muntatge d'una oficina de la Seguretat Social i imatge en un marc d'uns bitllets
SOCIETAT

Les 3 ajudes que pots demanar si no treballes i no tens dret a atur

I altres 3 prestacions per a col·lectius específics

L'atur és una realitat que afecta moltes persones al nostre país. No només implica la pèrdua d'ingressos, sinó també la necessitat de cercar noves oportunitats laborals. Per això, la Seguretat Social ofereix una sèrie de prestacions per donar suport a aquells que es troben sense feina.

I és que no totes les persones tenen dret a rebre l'atur, una prestació contributiva subjecta a certs requisits. T'expliquem 3 ajudes disponibles per a aquells que no treballen i no tenen dret a atur, a més d'altres 3 per a casos més concrets.

1) Subsidi de cotitzacions insuficients

El subsidi de cotitzacions insuficients és una opció per a aquelles persones que han treballat menys d'un any i estan a l'atur. Aquest subsidi té en compte el nombre de mesos cotitzats i l'existència de responsabilitats familiars per determinar-ne la durada i els requisits.

Les cotitzacions que es fan servir per a aquest subsidi no afectaran futures prestacions contributives. La quantia mensual del subsidi és igual al 80% de l'IPREM, cosa que equival a 480 euros.

2) Subsidi per a majors de 52 anys

El subsidi per a més grans de 52 anys està destinat a persones que tenen 52 anys o més i han esgotat la seva prestació per desocupació. Aquesta ajuda també està disponible per a certs grups específics, com ara emigrants que han tornat a Espanya, alliberats de presó sense dret a prestació contributiva per desocupació i persones amb incapacitats permanents.

La durada d'aquest subsidi s'estén fins que arribis a l'edat ordinària requerida per tenir dret a la pensió contributiva de jubilació al sistema de la Seguretat Social. La quantia mensual del subsidi és igual al 80% de l'IPREM, cosa que equival a 480 euros.

3) Subsidi per esgotament sense càrregues familiars

El subsidi per esgotament sense càrregues familiars està dissenyat per a persones treballadores que han esgotat la prestació contributiva, tenen 45 anys o més i no tenen responsabilitats familiars a càrrec seu. La quantia mensual del subsidi és igual al 80% de l'IPREM, cosa que equival a 480 euros.

4) Subsidi per esgotament amb càrregues familiars

El subsidi per esgotament amb càrregues familiars és una opció important per a les persones que han esgotat la prestació contributiva i tenen responsabilitats familiars.

Aquest ajut té com a objectiu proporcionar un suport econòmic als qui es troben en aquesta situació i necessiten suport financer mentre busquen noves oportunitats laborals. La quantia mensual del subsidi és igual al 80% de l'IPREM, cosa que equival a 480 euros.

5) Subsidi per a emigrants retornats

El subsidi per a emigrants retornats està adreçat a persones espanyoles que han emigrat prèviament i han tornat a Espanya. Aquest ajut està dissenyat per oferir suport econòmic a aquells ciutadans que, després de treballar a l'estranger, han tornat al seu país.

Aquest ajut es concedeix inicialment per un període de sis mesos. Pot ser prorrogada per dos períodes addicionals de la mateixa durada, fins a un màxim de 18 mesos, sempre que es mantinguin els requisits necessaris. La quantia mensual del subsidi és igual al 80% de l'IPREM, cosa que equival a 480 euros.

6) Subsidi per a alliberats de presó

El subsidi per a alliberats de presó està dissenyat per oferir suport a persones que han estat excarcerades després de complir una pena de presó. Aquesta ajuda té com a objectiu ajudar a la reintegració dels individus a la societat, i proporcionar-los una font d'ingressos mentre busquen oportunitats d'ocupació.

Aquest subsidi s'atorga inicialment per a un període de sis mesos. Pot ser prorrogat per dos períodes més de la mateixa durada, fins a un màxim de 18 mesos, sempre que es mantinguin els requisits necessaris. La quantia mensual del subsidi és igual al 80% de l'IPREM, cosa que equival a 480 euros.