Fotomuntatge amb una imatge de fons d'una jubilada fent càlculs i al capdavant un ventall de bitllets d'euro
ECONOMIA

La manera en què pots reclamar si hi ha hagut un error amb la teva pensió

Reclamar si creus que hi ha hagut un error amb la teva pensió és un dret que tens

La pensió és un dels pilars essencials del sistema de benestar a Espanya. Permet a les persones rebre un ingrés assegurat després d'anys de feina o quan la capacitat per treballar es veu reduïda per malaltia o accident.

Això no obstant, no és infreqüent que es cometin errors en el càlcul o en la determinació de la quantia d'aquestes prestacions. Si creus que la teva pensió ha estat calculada incorrectament, és crucial saber com cal procedir per reclamar i sol·licitar una revisió a la Seguretat Social.

Muntatge d'un home fent una moneda dins d'una gerra

Abans d'iniciar el procés de reclamació, és fonamental identificar i entendre clarament l'error. Això implica revisar detalladament els documents que reflecteixen com s'ha calculat la pensió. Els errors més comuns solen incloure diferències en el càlcul dels anys de cotització, dades salarials incorrectes o l'omissió de períodes cotitzats importants.

Un cop hagis detectat una possible discrepància, hauràs de reunir tota la documentació pertinent, com ara la resolució de la pensió, el teu historial de cotització i qualsevol altra comunicació de la Seguretat Social que pugui ser rellevant. Aquest pas inicial és crucial per fonamentar la teva sol·licitud de revisió.

Com sol·licitar la revisió a la Seguretat Social

Si estàs segur que hi ha hagut un error, pots sol·licitar una revisió formal a la Seguretat Social. Aquesta sol·licitud es pot fer de diverses maneres.

Primer, pots anar directament a una oficina de la Seguretat Social, on és recomanable demanar cita prèvia per evitar esperes perllongades. Alternativament, pots presentar la sol·licitud en línia a través del portal La teva Seguretat Social, sempre que disposis d'un certificat digital, DNI electrònic o sistema Cl@ve. També hi ha l'opció d'enviar la sol·licitud per correu postal a l'oficina més propera.

Perquè la teva sol·licitud sigui processada, hauràs de completar el formulari específic de revisió de prestacions que es troba disponible a la pàgina web de la Seguretat Social. Acompanya aquest formulari amb còpies de la resolució de la teva pensió i qualsevol altra documentació que doni suport a la teva reclamació, com ara extractes de la teva vida laboral o correccions al teu historial de cotització.

Muntatge amb parella de gent gran i moneder amb bitllets d'euro

Un cop presentada la teva sol·licitud, la Seguretat Social té un termini de 45 dies per respondre. Durant aquest temps, et poden demanar informació addicional o documents que ajudin a aclarir els detalls de la teva reclamació. És important estar pendent de qualsevol comunicació per part de la Seguretat Social i proporcionar la informació requerida tan aviat com sigui possible.

Les respostes que pots rebre de la Seguretat Social inclouen l'acceptació de la teva reclamació, cas en què es corregirà l'error i s'ajustarà la quantia de la teva pensió, possiblement amb efectes retroactius. Si la teva sol·licitud és rebutjada, la Seguretat Social et notificarà el motiu del rebuig i els passos a seguir si decideixes continuar amb el procés de reclamació.

Què pots fer si rebutgen la teva reclamació

Si la Seguretat Social rebutja la teva sol·licitud de revisió i segueixes creient que hi ha un error, el pas següent és presentar una reclamació prèvia. Aquest és un requisit obligatori abans de poder portar el cas als tribunals.

Hauràs de presentar aquesta reclamació dins dels 30 dies següents a la notificació del rebuig de la teva sol·licitud inicial. Si la reclamació prèvia també és desestimada, pots optar per portar el cas als tribunals per a una revisió judicial.

➡️ Pensions ➡️ Economia

Més notícies: