Muntatge de fotos d´una cartera oberta i un home amb rostre pensatiu
ECONOMIA

La nova ajuda que la Seguretat Social podria concedir: tots els requisits

L'Ingrés Mínim Vital el cobren els ciutadans a partir dels 23 anys, encara que es podria rebaixar l'edat

El Govern està considerant una modificació important a l'Ingrés Mínim Vital (IMV). La proposta comença per permetre que els joves puguin accedir a aquesta prestació a partir dels 18 anys. Així ho avançava fa uns dies la ministra de Joventut i Infància, Sira Rego.

Actualment, l'IMV està disponible per a persones de més de 23 anys, excepte algunes excepcions. Aquesta mesura cerca oferir un suport econòmic als joves que es troben en situacions de vulnerabilitat.

Aquesta prestació econòmica està destinada a garantir un nivell mínim d'ingressos a les persones i famílies en situació de pobresa. La Seguretat Social és l'entitat encarregada de gestionar aquest ajut, que ha esdevingut un pilar fonamental per a moltes famílies a Espanya.

Seu de la Seguretat Social i una noia amb gest pensatiu

Actualment, l'Ingrés Mínim Vital pot ser sol·licitat per persones més grans de 23 anys. No obstant això, hi ha excepcions per a aquells que tenen fills a càrrec o que es troben en situacions de vulnerabilitat especial. La proposta del Govern busca reduir aquesta edat mínima a 18 anys, permetent que més joves es puguin beneficiar d'aquesta ajuda.

Condicions per cobrar l'Ingrés Mínim Vital

Per poder accedir a l'Ingrés Mínim Vital, cal complir una sèrie de requisits establerts per la Seguretat Social.

- Edat: Actualment, ser més gran de 23 anys, encara que amb la nova proposta, aquesta edat es reduiria a 18 anys.

- Residència: Residir legalment a Espanya i haver-ho fet de manera continuada durant almenys un any.

- Ingressos i patrimoni: No superar els límits d'ingressos i patrimoni establerts per la Seguretat Social. Aquests límits varien en funció del nombre de membres de la unitat de convivència.

- Situació de vulnerabilitat: demostrar que es troba en una situació de vulnerabilitat econòmica.

Fotomuntatge amb una imatge de fons de pessetes i al capdavant una dona amb bitllets d'euro

L'ampliació de l'ingrés mínim vital als joves de 18 anys podria tenir un impacte significatiu en la lluita contra la pobresa juvenil. Molts joves s'enfronten a dificultats econòmiques en acabar els estudis o en intentar accedir al mercat laboral. Aquesta ajuda els podria proporcionar un suport econòmic crucial en una etapa de transició cap a la vida adulta.

La proposta ha generat un ampli debat a la societat i entre els experts. Alguns consideren que és una mesura necessària per donar suport als joves en situació de vulnerabilitat. Altres creuen que podria desincentivar la cerca de feina.

Tot i això, la majoria coincideix que és fonamental oferir solucions als problemes econòmics que enfronten els joves.

➡️ Economia

Més notícies: