Una parella de gent gran somriu mentre s'abracen, amb una imatge inserida de bitllets i monedes d'euro.
ECONOMIA

Si estàs cobrant una pensió, et deslliures de l'impost que paguen milers d'espanyols

Es tracta d'una mesura que representa un respir financer significatiu per a moltes persones

Milers de pensionistes espanyols podran respirar tranquils aquest 2024: si estàs cobrant una pensió pública i no superes certs límits, et pots deslliurar de pagar l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

Aquest benefici fiscal es tradueix en un estalvi significatiu per a molts jubilats i altres perceptors de pensions que es troben en una situació econòmica ajustada.

Muntatge amb una parella de jubilats mirant-se amb cara seriosa i un cercle amb una cartera amb diversos bitllets d'euro

Qui s'allibera de pagar l'IRPF?

No tots els pensionistes estan exempts de pagar l'IRPF, però si la teva pensió pública no supera certs límits, podries estar entre els afortunats que s'alliberen d'aquest impost.

Els pensionistes que rebran aquesta exempció fiscal són aquells les pensions dels quals siguin iguals o inferiors al Salari Mínim Interprofessional (SMI). Per al 2024, l'SMI s'ha establert en 1.134 euros al mes en 14 pagues, cosa que equival a 15.876 euros anuals. Això vol dir que si la teva pensió no supera aquest llindar, estaràs exempts de pagar l'IRPF.

Aquesta mesura afecta aquells que perceben una pensió contributiva de la Seguretat Social. Entre els beneficiaris s'hi inclouen els que reben pensions de jubilació, viduïtat, incapacitat permanent, orfandat i en favor de familiars. Segons estimacions d'Hisenda, aproximadament 5,2 milions de persones es veuran beneficiades per aquesta disposició.

Fotomuntatge amb una imatge de fons d'una mà amb una cartera i al capdavant un jubilat preocupat

Com funciona l'exempció?

Per entendre com funciona aquesta exempció, és important conèixer els límits actuals. Fins al 2023, el límit per no haver de presentar la declaració de la renda estava fixat en 15.000 euros. Tot i això, amb el nou mínim exempt de 15.876 euros anuals, els pensionistes que no superin aquesta quantitat no s'hauran de preocupar per l'IRPF el 2024.

És rellevant destacar que aquest benefici aplica tant a pensionistes amb un sol pagador com a aquells amb múltiples pagadors. Pels pensionistes amb un sol pagador, el límit es manté en 22.000 euros anuals. En canvi, per a aquells amb dos pagadors, el límit se situa a 15.876 euros anuals.

L'objectiu d'aquesta mesura és alleujar la càrrega fiscal dels pensionistes, que sovint depenen exclusivament de les pensions per viure. En un context econòmic on els preus pugen i les pensions de vegades no són suficients per cobrir totes les necessitats, qualsevol estalvi fiscal és benvingut.

Imatge de fons de diversos bitllets d'euros sobre una taula, amb una altra imatge d'un home en primer pla amb gest alegre i una altra d'una guardiola de porquet amb bitllets de 50 euros al costat

A més, la mesura busca equiparar les retencions de l'IRPF a l'SMI, evitant que els pensionistes hagin de fer pagaments addicionals a Hisenda. Això no només simplifica el procés per als pensionistes, sinó que també redueix la burocràcia i les complicacions associades amb la declaració de la renda.

➡️ Pensions ➡️ Economia

Més notícies: