Una mare abraça la seva filla, i al cercle, uns bitllets de 50 euros
ECONOMIA

La bona notícia que acaba de donar la Seguretat Social: ajuts per a algunes mares

Aquest suport econòmic de la Seguretat Social està pensat per a aquelles dones que han de criar els seus fills soles

La Seguretat Social compta amb una sèrie d'ajuts pensant en mares solteres. Serveixen, sobretot, per alleujar la càrrega econòmica que suposa criar un fill sense el suport d'una parella.

Algunes de les ajudes més destacades són:

- Subsidi per maternitat: és una prestació econòmica que s'atorga a les mares solteres durant el període de baixa per maternitat. La quantia d'aquest ajut depèn de la base reguladora de la mare, però acostuma a ser el 100% del salari.

Una mare abraça el seu fill, i al cercle, uns bitllets d'euro

- Ajuda per fill a càrrec: està destinada a les mares solteres amb fills menors de 18 anys o més grans amb discapacitat. La quantia varia segons els ingressos de la mare i el nombre de fills a càrrec.

- Ingrés Mínim Vital (IMV): és una prestació econòmica que garanteix uns ingressos mínims a les famílies en situació de vulnerabilitat. Les mares solteres poden sol·licitar aquest ajut si compleixen els requisits d'ingressos i patrimoni establerts.

- Bonificació per família nombrosa: Si una mare soltera té tres o més fills, pot sol·licitar la bonificació per família nombrosa. Aquest ajut inclou descomptes en transport, educació i altres serveis.

Requisits per accedir als ajuts de la Seguretat Social

Per accedir als ajuts de la Seguretat Social, les mares solteres han de complir certs requisits. Aquestes exigències poden variar segons la prestació sol·licitada, però alguns dels més comuns són:

  • Residència a Espanya: La mare soltera ha de residir legalment a Espanya.
  • Ingressos: Els ingressos de la mare no han de superar certs límits establerts per la Seguretat Social.
  • Situació laboral: Alguns ajuts requereixen que la mare estigui treballant o inscrita com a demandant de feina.
  • Nombre de fills: Alguns ajuts estan condicionats al nombre de fills a càrrec de la mare.
Muntatge de mans d'una mare i un nadó amb un feix de bitllets d'euro

És important que les mares solteres consultin amb la Seguretat Social sobre els requisits específics de cada ajut. Totes tenen com a objectiu fomentar la igualtat d'oportunitats. En proporcionar un suport econòmic, se cerca que les mares solteres puguin accedir als mateixos recursos i oportunitats que les famílies biparentals.

Com sol·licitar els ajuts de la Seguretat Social

Per sol·licitar els ajuts de la Seguretat Social, les mares solteres han de seguir uns passos. En primer lloc, reunir la documentació necessària. Això inclou el DNI, el llibre de família i qualsevol altre document que acrediti la situació econòmica i familiar.

Caldrà emplenar el formulari de sol·licitud i presentar-lo de manera presencial. Ja sigui en una oficina de la Seguretat Social o de manera en línia a través de la seva pàgina web.

➡️ Economia

Més notícies: