Primer pla de les mans d'una persona gran i la imatge de diversos bitllets d'euros al costat
SOCIETAT

La Seguretat Social confirma la pujada de les pensions de viduïtat el 2024

Les pensions de viduïtat augmentaran un 4%, segons un informe del Govern

Els beneficiaris d'una pensió de viduïtat estan d'enhorabona després de la publicació que ha realitzat el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. L'informe 'Proyecciones del Gasto Público en Pensiones en España' ha posat de manifest que es preveuen pujades de les pensions no contributives i contributives. Amb vista l'any 2024, s'espera un increment del 4% i per al 2025 del 2%.

Quant pujaran les pensions de viduïtat el 2024?

Les pensions de viduïtat podrien pujar el pròxim any entre 300 i 500 euros si els pronòstics del ministeri aconsegueixen complir-se. Pel que fa a la pensió mínima de viduïtat per a menors de 60 anys, serà de 617,03 euros mensuals i 8.638,45 euros anuals.

Si ens referim a la pensió màxima de viduïtat, aquesta assoliria els 942,14 euros mensuals i 13.189,9 euros anuals. Per acollir-se a una pensió de viduïtat, cal complir certs requisits de la Seguretat Social, com ara un període mínim de cotització del mort.

Parlem de 500 dies i els darrers cinc anys just abans del decés per malaltia comuna. No es demanarà un temps prematur de cotització si la mort es produeix a causa d'un accident o per malaltia professional.

Motius pels quals s'extingeix el dret a cobrar la pensió de viduïtat

A més, des del Banco Santander indiquen que si el dia de la mort no estava en situació d'alta o assimilada, s'exigeixen 15 anys cotitzats. Alhora, si el causant mor per malaltia comuna prèviament al matrimoni, perquè la parella rebi aquesta pensió haurà de demostrar que hi ha fills comuns. O bé que el matrimoni va tenir lloc com a mínim un any abans del decés.

Entre els motius pels quals es deixaria de cobrar la pensió de viduïtat hi ha un nou matrimoni o bé fer efectiva la parella de fet.

Altres raons per no poder cobrar aquesta pensió són la declaració de culpabilitat en sentència ferma de la mort del causant. O bé en cas de violència de gènere o defunció.

Amb tot, els beneficiaris de la pensió de viduïtat poden ser cònjuges, divorciats o separats. I aquelles persones el matrimoni de les quals es va declarar nul, a més de parella de fet quan es va produir el decés.

➡️ Pensions ➡️ Societat

Més notícies: