Un home condueix un vehicle, i al cercle, un jove en cadira de rodes
SOCIETAT

És possible perdre el carnet de cotxe si condueixes estant d'incapacitat permanent?

El reconeixement d'una incapacitat permanent pot deixar sense conduir un determinat tipus d'usuaris

El reconeixement d'una incapacitat permanent per part de la Seguretat Social és incompatible amb certes tasques. Per això molts perceptors d'aquesta pensió tenen dubtes sobre la possibilitat de conduir un vehicle cobrant aquesta prestació per invalidesa. Sovint s'estima que aquest tipus de ciutadans poden suposar un cert risc per a la seguretat viària.

Cal dir que la concessió d'aquesta pensió no implica una pèrdua del permís de conduir de manera automàtica. La Llei 18/2021 va introduir una sèrie de novetats en aquest sentit, que afecten sobretot els conductors professionals.

Aquesta normativa recull que en cas que es detectin limitacions físiques o funcionals que disminueixin la seva capacitat per manejar vehicles, la DGT comunicarà aquesta incidència.

Aquest tràmit es durà a terme en ple procés d'avaluació de la incapacitat permanent i pot establir les bases per retirar el carnet de cotxe. Fos de manera parcial o total en funció de la situació que presenti l'usuari.

Ara són més les malalties incompatibles amb la conducció

La llei esmentada anteriorment va endurir encara més les condicions en ampliar la llista de malalties incompatibles amb aquest permís per a certes categories de vehicles. Es recullen trastorns mentals, neurològics, oftalmològics, cardiovasculars, a més d'addiccions, diabetis i problemes de son.

Cal dir que la sola presència de qualsevol d'aquestes malalties no comporta la retirada del carnet de conduir. Cada persona haurà de ser avaluada de manera individual.

Es tindran en compte la gravetat de la malaltia, els tractaments disponibles i la capacitat de l'afectat per desenvolupar la tasca amb seguretat. Després del reconeixement d'una incapacitat permanent, és probable que el conductor professional hagi de suportar la pèrdua del permís de conducció.

En aquest cas, seria convenient que acudís a un advocat o a un metge especialista. Aquests professionals analitzaran la situació concreta del conductor i analitzaran les diferents solucions existents.

Aquesta normativa només s'aplicarà sobre els conductors professionals, siguin d'autobusos o de camions. Aquells amb carnet del tipus B o A no es veuran perjudicats per aquestes disposicions llevat que hi hagi motius especials.

La retirada del carnet només es pren en casos extrems

La Llei 18/2021 va introduir canvis importants en l'àmbit viari per als conductors professionals. Tot i això, l'accés a una pensió per incapacitat permanent no comportarà la pèrdua del carnet de cotxe automàticament. Aquesta decisió es prendrà de manera excepcional i estudiant la situació de cada pacient.

Es tracta que les persones que hagin vist minvades les capacitats per a la conducció siguin avaluades. Si estimen que són aptes per agafar un cotxe, no hi haurà cap mena d'impediment perquè continuïn conduint.

➡️ Societat

Més notícies: