Una dona agafa en braços el seu nadó, i al cercle, una dona dóna el pit a la seva criatura
SOCIETAT

L'OCU recorda les novetats amb el permís que poden demanar moltes dones a Espanya

Els treballadors podran acumular en jornades completes el permís de lactància fins que el nadó compleixi els 9 mesos

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) envia un missatge per a totes les dones que acaben de ser mares. Tenen la possibilitat de gaudir del permís de lactància per atendre el nadó fins que compleixi els 9 mesos. Però aquesta ajuda ve, a més, amb una novetat important que molts desconeixeran. 

Aquest permís, del qual també en podran gaudir els pares (només un d'ells), compta amb una sèrie de particularitats. Entre altres coses permetrà als treballadors el següent: 

  • Absentar-se una hora al dia. 
  • Faltar dues fraccions al dia, sense que calgui que aquestes absències siguin iguals o que cada fracció tingui una durada mínima concreta. 
  • Reducció de la jornada laboral al principi o al final de mitja hora. 
  • Acumular el permís en jornades completes. 

L'OCU posa especial atenció a aquesta darrera condició, ja que és la que pateix una novetat important. Fins ara, únicament es permetia l'acumulació en jornades completes quan així ho recollís el conveni col·lectiu o hi hagués un acord amb l'empresa. 

Tot i això, la mare o el pare ja poden reemplaçar el gaudi de l'absència de treball per l'acumulació en jornades completes sense que ho contempli el conveni. Aquesta norma ja està en vigor des del 22 de maig passat. 

Es tracta de la principal variació que s'aplica sobre aquest permís i que beneficiarà els pares fins que els nens compleixin 9 mesos. L'OCU assenyala, a més, que no canvia la manera de computar els dies a què es té dret encara que es decideixi l'acumulació de jornades. 

L'OCU explica els dies de permís disponibles 

L'OCU assenyala que el nombre de dies que es poden acumular depenen del "temps que falti fins que el nen faci els 9 mesos". Però també de “les hores que es treballin al dia”. El més normal és que aquells treballadors a jornada completa gaudeixin entre 12 i 14 dies. 

Per part seva, els que disposin d'una ocupació a temps parcial podrien acumular fins a 28 dies. 

➡️ Societat

Més notícies: