Muntatge amb una persona amb papers i una calculadora i el logotip de l'Agència Tributària

SOCIETAT

Aquestes són les novetats fiscals per presentar la declaració de la Renda el 2024

L'any 2024 presenta canvis significatius a la normativa fiscal, abastant ajustaments diversos i adaptacions a les tendències actuals en la declaració de la Renda

L'any 2024 ha comportat una sèrie de significatives novetats fiscals que impacten en diversos aspectes de la tributació de tots. Aquestes modificacions abasten des d'ajustaments als límits per a l'obligació de declarar fins a canvis en la tributació d'ingressos provinents del lloguer d'habitatges.

A més, s'ha introduït una notable transformació en la manera com les plataformes de comerç i serveis en línia han d'interactuar amb l'Agència Tributària. Descobreix les principals actualitzacions fiscals.

Obligació de fer la declaració de la Renda

Tot i que aquesta modificació es va implementar el 2023, és important tenir present que s'ha incrementat el llindar per a l'obligació de presentar declaració de la Renda.

En cas de rebre ingressos laborals de més d'un ocupador, el llindar ha passat de 14.000 a 15.000 euros. Aquest canvi aplica sempre que els ingressos dels segons i subsegüents ocupadors superin els 1.500 euros.

Lloguer d'habitatges

A partir del gener, es redueix el percentatge de deducció aplicable al rendiment net positiu del capital immobiliari, disminuint del 60% al 50%. Aquest ajustament impactarà en els contractes subscrits a partir de l'1 de gener de 2024. També han imposat màxims per apujar el lloguer.

Deducció per maternitat

La deducció per maternitat va experimentar canvis des del gener del 2023, afectant així la declaració de la Renda corresponent al 2024. Les dones amb fills menors de tres anys que compleixen els requisits per rebre el mínim podran reduir la quota de l'impost fins a 1.200 euros l'any per cada fill.

Aquest benefici és aplicable fins i tot si estan rebent alguna prestació contributiva o assistencial del sistema de protecció de desocupació.

Venda d'articles per aplicacions de compravenda

Les plataformes que faciliten la compra o el lloguer d'objectes i serveis com Wallapop o Airbnb han de presentar una declaració especial a l'Agència Tributària. Hauran de proporcionar una sèrie de detalls sobre els usuaris i les operacions que duguin a terme.

Aquesta obligació implica proporcionar dades com la quantitat de diners generats per trimestre, el nombre de vendes realitzades i la informació bancària.

Vehicles elèctrics

Els vehicles elèctrics adquirits entre el 30 de juny del 2023 i el 31 de desembre del 2024 rebran una bonificació del 15 % sobre el seu valor d'adquisició. El límit màxim de la deducció és de 20.000 euros i se n'exclouen aquells destinats a activitats econòmiques.

La instal·lació d'infraestructures de recàrrega de bateria per a vehicles no vinculats a activitats econòmiques també tindran una bonificació del 15%. Amb un topall màxim de deducció de 4.000 euros i és important destacar que la instal·lació ha d'estar completada en el transcurs de l'any 2024.