Muntatge d´una família i el logo d´Hisenda

SOCIETAT

El missatge d'Hisenda als pares amb fills de 25 anys o menys: molts beneficis

Descobreix els beneficis fiscals als quals es poden acollir milions de famílies a la Renda 2023

L'Agència Tributària atorga certs beneficis a segons quins ciutadans a l'hora de fer la declaració de la Renda. Com tots sabem, des del 3 d'abril es va posar en marxa la Campanya de la Renda 2023. I cal destacar que aquells que siguin pares o mares amb fills de fins a 25 anys es poden beneficiar de notables deduccions fiscals.

Hisenda deixa clar a tots els pares que els fills que estiguin en aquesta edat o per sota de l'esmentada es poden englobar a la declaració. I podrien fer-ho fins i tot si es troben treballant.

Avís d'Hisenda als pares amb fills de 25 anys o menys per a la Renda 2023

Això sí, si estan treballant han de complir unes premisses. Per exemple, no superar una quantitat concreta d'ingressos a l'any i que no es faci la declaració de la Renda a part de la dels pares.

Perquè quedi tot clar, Hisenda exposa a la seva pàgina web els requisits perquè els pares poden afegir els seus fills a la Renda 2023.

  • Descendent menor de 25 anys (a 31 de desembre amb caràcter general)
  • Superant els 25 anys, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%
  • Conviure amb els pares o dependre'n econòmicament (un fill estudiant en una altra ciutat, per exemple)
  • Descendent sense rendes, excloses les exemptes, per sobre dels 8.000 euros anuals
  • No presentar declaració amb rendes superiors a 1.800 euros

Pren nota del benefici del mínim per descendents

La veritat és que si incloem els fills en la declaració de la Renda, s'executarà el mínim per descendents. Estem parlant d'una quantitat per la qual no estem obligats a tributar. Ja que es considera que aquests diners van destinats a les necessitats més importants del contribuent en qüestió.

Si entrem al Manual Pràctic de la Renda 2023, podem apreciar en detall les quantitats que s'apliquen quant al mínim per descendents. A la següent taula, pots conèixer-les.

Quanties aplicables anuals en concepte de mínim per descendents

Nº DE FILLSQUANTIA (euros)
12.400
22.700
34.000
4 o més4.500

I els beneficis no s'hi queden, ja que si estem parlant d'un descendent menor de tres anys, el mínim serà més gran. Posa de manifest Hisenda que, en aquest cas, “el mínim que correspongui dels indicats anteriorment s'incrementarà en 2.800 euros anuals”.

➡️ Societat

Més notícies: