Muntatge amb una imatge al fons d'una persona sostenint una maqueta d'una casa a la mà i una altra imatge de dues mans entrellaçades
SOCIETAT

El límit d'edat que els bancs posen perquè puguis demanar una hipoteca a la tardor

Aquest aspecte cal tenir-ho en compte si busques finançament per comprar un habitatge

És un dels grans objectius de milers d'espanyols. Comprar un habitatge és una cosa que molts tenen al cap, però que cada vegada menys persones poden fer. I una de les grans raons és la hipoteca.

Accedir a un préstec hipotecari comença a ser complicat a causa dels tipus d'interès elevats. També per la necessitat de tenir estalviat entre el 20 i el 30% del valor de l'habitatge perquè el banc hi accedeixi.

D'altra banda, cal tenir en compte també detalls com l'edat. Les entitats bancàries tenen molt present l'edat dels clients, hi ha un límit a l'hora que et concedeixin el finançament.

Segons la llei, no hi ha una regla general sobre l'edat màxima per demanar una hipoteca. Tot i això, els bancs sí que la tenen establerta, i cada entitat compta amb criteris propis, ja que s'han d'assegurar de recuperar els diners prestats.

Per aquest motiu, el millor és comparar què passa a cada entitat per conèixer quines condicions són les més interessants. A l'edat, per la seva banda, cal sumar-hi altres requisits perquè et concedeixin el finançament.

De forma general, aquests són ser solvent, comptar amb ingressos estables, tenir certa antiguitat al lloc de treball, no tenir deutes i tenir uns estalvis d'un mínim del 20% del valor de l'immoble, entre d'altres.

L'edat límit per demanar una hipoteca

Com veiem, l'edat és un aspecte a tenir en compte. La raó és que això és un factor de risc per al banc, com més gran sigui el client, més augmenta el risc d'impagament. Cal tenir en compte que el sol·licitant pot morir o que a edats més tardanes els ingressos solen ser menors.

Com indiquen des de Bankinter, l'edat també està associada al termini d'amortització. És a dir, com més anys tingui l'interessat, menor serà el termini per tornar el préstec. Per aquest motiu, les quotes també seran més altes.

En general, els bancs tenen la regla de conèixer l'edat del client per poder calcular els terminis de la hipoteca. I és que, la xifra que sumi l'edat del sol·licitant i la dels anys en què es tornarà el préstec no pot ser de més de 75 anys. És a dir, si el sol·licitant té 50 anys, comptarà amb 25 per tornar el préstec.

Per tant, el que es dedueix d'aquí és que no et concediran una hipoteca si tens 75 anys o més. Aquesta seria l'edat límit, encara que, com diem, cada banc en marca les regles.

No és difícil deduir, tampoc, que demanar una hipoteca a partir dels 60 no és impossible, però sí complicat. Doncs, en aquest cas, el més probable és que no et donin una hipoteca a més de 15 anys.

¿Què cal fer si passes l'edat límit per demanar una hipoteca?

En cas que l'edat sigui un problema a l'hora de demanar el préstec hipotecari, també hi ha alternatives perquè el finançament tingui una durada més gran. Es tracta d'afegir una segona persona com a titular que sigui més jove. Així, si el sol·licitant no es pot fer càrrec del deute, ho farà aquesta persona. A més, el banc també pot demanar una assegurança de vida com a extra.