Imatge de fons d'una persona treballant en un magatzem, amb una altra d'una mà amb bitllets
SOCIETAT

La Seguretat Social avisa: els autònoms que perden un gran benefici el 2024

De cara al nou any, alguns treballadors per compte propi no podran seguir aplicant la tarifa plana a la seva quota com a autònoms

En l'últim any, els treballadors autònoms han experimentat diversos canvis pel que fa a la cotització. Un dels ajustaments i canvis més notables ha estat permetre als treballadors per compte propi cotitzar d'acord amb els seus ingressos específics.

Un altre dels canvis té a veure amb la tarifa plana, la qual va patir certs augments. La tarifa mensual durant el primer any com a autònom ha passat de 60 a 80 euros. Aquests canvis reflecteixen l'evolució recent en les polítiques i condicions que afecten els treballadors per compte propi.

Continuar amb la tarifa plana no és per a tots els autònoms

Tot i això, aquest benefici és susceptible d'estendre's per dotze mesos addicionals, sempre que es compleixin certs criteris. El requisit principal és que el treballador autònom no excedeixi, durant el primer any d'activitat, el valor del Salari Mínim Interprofessional (SMI).

Això significa que aquells que hagin generat ingressos superiors a 1.260 euros al mes durant aquest període perdran el benefici de la tarifa plana l'any 2024. L'article 38 del Reial decret llei 13/2022 és el que regula el nou sistema de cotització per a autònoms.

Per això, s'implementarà una quota reduïda per a contingències comunes i professionals des del moment d'inscripció per als nous autònoms. Aquesta tarifa especial es mantindrà vigent durant els dotze mesos naturals complets que segueixin a l'alta.

Després del període, els treballadors podran continuar beneficiant-se d'aquesta quota si els seus ingressos nets anuals són inferiors al SMI anual corresponent. En essència, durant el primer any, els ingressos no han de superar els 15.200 euros per conservar-ne el benefici.

En cas de superar el llindar, l'autònom haurà d'ajustar-ne la projecció d'ingressos. És així com passarà a cotitzar sobre la base que correspongui segons els seus rendiments igual que els altres autònoms.

L'augment a l'SMI també afectarà la tarifa plana de cara al 2025

Amb vista a l'any entrant, es preveu un augment estimat del 4% de l'SMI. Per això s'espera que els autònoms que es registrin el 2024 no puguin superar un límit d'ingressos de 1.310 euros mensuals per continuar amb la tarifa plana.