Una persona utilitzant un ordinador portàtil i una imatge superposada d'una mà sostenint diversos bitllets d'euro
SOCIETAT

La Seguretat Social avisa de les noves quotes dels autònoms el 2024

Els autònoms que tinguin uns rendiments nets menors veuran reduït el que han de pagar al mes, mentre que els que més guanyen patiran una pujada

Els autònoms tornaran a comprovar el 2024 com varien de nou les seves quotes mensuals a la Seguretat Social. Es manté el règim implantat l'any passat que introduïa un nou sistema de cotització segons els ingressos reals.

Una de les grans novetats afectarà els professionals amb menys guanys, que veuran reduïdes les quotes en 5 euros. Tot al contrari que aquells que més ingressen, que hauran de suportar una pujada fins a 30 euros.

Els pagaments mensuals dels autònoms a la Seguretat Social rondaran entre els 225 euros que assumiran els que guanyin 670 euros o menys, i els 530 euros dels que obtinguin uns rendiments més grans. Aquesta darrera quantitat correspon als treballadors per compte propi que obtinguin més de 6.000 euros al mes.

Amb vista al 2025 es mantindrà aquesta tendència, i els que menys guanyin continuaran disminuint els seus pagaments fins als 200 euros. Per contra, els que presentin uns rendiments nets més grans arribaran als 590 euros mensuals.

Les quotes dels autònoms es divideixen en 15 trams

El sistema de cotització d'autònoms per ingressos reals es divideix en 15 trams. El 2024, els que es trobin inclosos als trams 1, 2 i 3 (entre 0 i 1.166,7 euros) veuran reduïda la quota entre un 2,1% i un 3,8%.

Es mantindrà igual als trams 4, 5 i 6 (entre 1.166,7 euros i 1.700 euros). Per part seva, els trams entre el 7 i el 15% patiran un repunt que oscil·larà entre el 2,5% i el 6%.

El que pagaran els autònoms el 2024

Els autònoms amb uns rendiments nets iguals o per sota de 670 euros passaran de pagar 230 euros a 225. També s'abarateix la quota per als dos trams següents.

Per la seva banda, des del setè tram totes les quotes s'elevaran de mitjana uns 10 euros al mes, llevat de les dues últimes. Al tram 14, amb rendiments nets entre 4.050 i 6.000 euros, passaran d'abonar 420 euros a 445. I a l'últim, amb guanys per sobre dels 6.000 euros, la quota creix de 500 a 530 euros.

Quotes dels autònoms el 2024

Tram de rendimentQuota
670 € o menys225 €
670-900 €250 €
900-1.166,7 €267 €
1.166,7-1.300 €291 €
1.300-1-500 €294 €
1.500-1.700 €294 €
1.700-1.850 €320 €
1.850-2.030 €325 €
2.030-2.330 €330 €
2.330-2.760 €340 €
2.760-3.190 €360 €
3.190-3.620 €380 €
3.620-4.050 €400 €
4.050-6.000 €445 €
6.000 € o més530

Val a dir que la Seguretat Social cobrarà les noves quotes d'ofici. Tot i això, el treballador per compte propi té la possibilitat de modificar el tram en el cas que els rendiments vagin variant durant l'exercici. Al cap de l'any hi ha la possibilitat de fer fins a sis canvis.

Recorden als autònoms que seria convenient fer una estimació dels ingressos en funció dels resultats del 2023 i de les previsions que s'esperen.