Muntatge amb treballadors amb armilla i casc de fons i cercle vermell amb dit fitxant amb empremta dactilar
SOCIETAT

L'inesperat canvi que afectarà milions de treballadors a Espanya

Una normativa europea impedeix que les empreses puguin controlar els seus treballadors a través de sistemes biomètrics com les empremtes dactilars

S'acosten novetats en l'àmbit laboral que afectaran milions d'espanyols. En concret, aquestes modificacions fan referència als sistemes de control horari dels treballadors.

Pel que sembla, un mètode tan utilitzat a la major part d'empreses del nostre país, com l'ús de la empremta dactilar, vulnera la normativa. Així ho indica el Comitè Europeu de Protecció de Dades, que va emetre una directriu prohibint aquest mètode per fitxar al lloc de treball.

Aquesta ordre indica que la utilització de dades biomètriques, ja sigui la empremta dactilar o el reconeixement facial, queda prohibida de manera generalitzada. No se'n podrà fer ús per gestionar les entrades i sortides dels empleats.

Aquests mètodes de fitxatge a les empreses únicament es poden fer servir en situacions concretes que apareguin recollides al Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

L'Agència de Protecció de Dades, obligada a prendre mesures

En vista d'aquesta directriu europea, a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades no li va quedar més remei que adaptar-ne les normatives. Això suposarà que les entitats que segueixin emprant els sistemes biomètrics per controlar la jornada dels professionals es podrien veure afectades per una multa.

Asseguren que aquesta pràctica resulta il·legal fins i tot quan disposin del consentiment per part de l'empleat. Però aquest procés ha experimentat una sèrie de canvis des que es va començar a aplicar d'una manera més regular.

El 2007, el Tribunal Suprem sentenciava que l'empremta dactilar per fitxar a les empreses no era considerada una mesura excessiva. Anys més tard es reforçaria aquesta mesura amb la introducció de modificacions a l'article 20.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, publica Xataka.

S'hi detallava que l'empresari "podrà adoptar les mesures que estimi més oportunes de vigilància i control, per verificar el compliment pel treballador de les seves obligacions i deures laborals".

Però aquest mateix any, el Comitè Europeu de Protecció de Dades tombava les instruccions esmentades. D'aquesta manera, insten les empreses a cercar altres sistemes per al control horari. La utilització de dades biomètriques, ja sigui a través de la petjada o el reconeixement facial, queda prohibida.

Les normes de la Unió Europea indiquen que aquests plantejaments persegueixen protegir la privadesa i els drets individuals en el treball. Unes mesures que canviaran el tema del fitxatge a les empreses.