Pla detall d'una dona amb el carnet de conduir a la mà
SOCIETAT

La DGT confirma el canvi al carnet de conduir que arriba a Espanya

Tot i que encara no adapta el canvi, no li queda més remei que fer passos amb el que exigeix Europa

Els desacords al voltant del carnet de conduir han posat de manifest una marcada manca de sincronització entre les polítiques de trànsit de Madrid i les directrius establertes des de Brussel·les. Aquest conflicte és especialment visible a l'àmbit de la Direcció General de Trànsit (DGT) i algunes normatives europees relacionades amb la conducció.

Un exemple il·lustratiu d‟aquesta discrepància s‟observa en les regulacions concernents als carnets de conduir, un tema crucial que incideix directament en la quotidianitat dels ciutadans. La divergència entre les normatives nacionals i les directrius comunitàries ha generat confusió i preocupació, en particular pel que fa als permisos per a motocicletes de fins a 125 cc.

La introducció anticipada per part de la DGT de la llicència A2, fins i tot abans de la implementació d'una directiva europea, ha suscitat incertesa entre els motociclistes sobre el seu abast i la seva relació amb altres categories de llicència, com l'A. Aquesta confusió s'ha vist exacerbada per mesures addicionals, com l'exigència de fer un curs addicional per exercir el dret a conduir motocicletes amb el carnet B.

Un conductor assegut al seu vehicle, i al cercle, un carnet de conduir

Així mateix, han sorgit debats sobre la pertinència d'establir límits d'edat per a la renovació del carnet, així com la durada mateixa dels permisos de conducció. Mentrestant, la Comissió Europea ha aprovat un increment en la vigència dels carnets de 10 a 15 anys, amb conseqüències significatives per a conductors de diferents categories.

Tot i aquesta decisió adoptada a Brussel·les, la DGT encara no ha emprès accions per implementar aquest canvi, cosa que ha donat peu a especulacions sobre possibles demores deliberades.

Tot i això, s'espera que l'administració espanyola prengui mesures aviat per aplicar aquesta normativa i beneficiar així tots els conductors. D'aquesta manera, es redueix la freqüència de renovacions i es proporciona més claredat i coherència en les regulacions de trànsit.

Fins a quina edat puc conduir un cotxe a Espanya?

La legislació espanyola no estableix una edat màxima específica per conduir, però a partir dels 65 anys, els conductors han de renovar el permís de conduir periòdicament, generalment cada cinc anys.

Això és degut a la necessitat d'avaluar regularment la capacitat dels conductors majors per manejar de manera segura, considerant factors com la salut i l'aptitud física. Aquestes avaluacions mèdiques ajuden a garantir que els conductors segueixin sent aptes per a la conducció i que no representin un risc per a la seva pròpia seguretat ni per a la dels altres a la carretera.

A més, per a certes categories de vehicles, com ara els vehicles pesants o de transport públic, poden existir requisits més estrictes quant a l'edat a causa de consideracions de salut i seguretat.

➡️ Societat

Més notícies: