Un home ensenya una casa en miniatura i unes claus, amb una fletxa cap avall
SOCIETAT

Els 2 canvis que perjudiquen els propietaris d'habitatges de lloguer el 2024

La Llei d'Habitatge porta alguns canvis que poden arribar a afectar els arrendadors d'habitatges, fins i tot poden pagar més IRPF

La ja coneguda Llei d'Habitatge ve amb molts canvis als límits de preus del lloguer. Un dels canvis més significatius és el límit del 3 % en les renovacions anuals dels contractes de lloguer el 2024. Per al 2025, la pujada es farà d'acord amb un nou índex de referència que encara s'ha de definir.

Tenint en compte que el preu mitjà del lloguer a Espanya és de 1.190 euros mensuals, en aplicar la pujada del 3%, aquesta quantitat pujaria 35,7 euros mensuals (428,40 euros anuals).

Ambdues parts, tant l'arrendador com l'arrendatari, han d'estar d'acord i l'increment no pot ser més del 3% anual. Si no hi ha un acord nou, l'augment automàtic també està limitat a aquest 3%. Això evita augments excessius i protegeix tant l'arrendador com l'inquilí.

La Llei d'Habitatge comportarà canvis en la manera com els arrendadors administren els seus lloguers

En cas d'un lloguer nou, l'arrendador haurà de pagar els honoraris a l'agència que recolzi en el procés de lloguer. Tampoc no podran carregar al seu inquilí les despeses de l'habitatge com l'IBI o les taxes d'escombraries.

Una altra mesura que hauran de tenir en compte és que, si decideixen posar al mercat el seu habitatge, ho podran fer al preu que considerin oportú. Tot i això, si la comunitat autònoma o ajuntament han declarat la zona com a "tensionada", no podran fer-ho. En aquest cas, el preu de referència serà el del darrer contracte més una actualització del 3%.

Els propietaris podrien experimentar un augment del pagament de l'IRPF

Fins ara, els arrendadors es podien beneficiar d'una reducció a l'IRPF del 60% dels ingressos que obtenen pel lloguer. Els ingressos provinents del lloguer d'una propietat s'han de declarar sota la categoria de “rendiments del capital mobiliari”. Tot i això, aquesta regla s'aplica únicament quan la propietat llogada és la residència principal de l'inquilí.

Amb la introducció de la Llei dHabitatge, es modifica la deducció del 60%, reduint-la en deu punts percentuals. La llei permet elevar la deducció fins al 90% si els propietaris redueixen la renda en més del 5% en zones considerades “zona tensionada”. També si lloguen persones joves, entre 18 i 35 anys.

És a dir, la llei ajusta les deduccions fiscals basant-se en diferents criteris, com ara la ubicació geogràfica i el lloguer a segments específics de la població.

El problema per als propietaris rau que cap regió ha designat àrees com a "zones tensionades" ni s'ha proporcionat l'índex de referència per ajustar anualment els contractes de lloguer. Tots dos requisits són necessaris per poder accedir a les noves reduccions fiscals.

Això significa que els propietaris podrien enfrontar un augment a l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). Segons un càlcul realitzat pel Registre d'Assessors Fiscals (REAF) del Consell General d'Economistes, i publicat pel diari El Español, podria arribar a augmentar fins a 500 euros anuals.